Zarząd

 Skład zarządu Stowarzyszenia wybrany na Walnym Zebraniu 20.03.2015 roku:

Prezes: Szremski Kazimierz

V-ce Prezes: Jachymska Janina

Skarbnik: Pustelnik Maria

Członek zarządu: Bachrynowska Natalia

Członek zarządu: Skuła Ryszard

Członek zarządu: Haładus Adam

Członek zarządu: Kin Edward


Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnciząca: Ciszewska Janina

Członek: Smolińska Maria

Członek: Wtorkiewicz Stanisława


Honorowi członkowie

J.E. ks. bp Edward Janiak (2003)

Karol Bykowski - Uniwersytet Wrocławski (2004)

Marcin Lubieniecki – Prezes Malbo sp. z o.o. Wrocław (2004)

Włodzimierz Świerczyński – Prezes Stoczni Malbo sp. z o.o. Malczyce (2004)

Władysław Stachów – Pionier Malczyc (2005 - pośmiertnie)

Przemysław Rybczyński – Dyrektor ZBGKiM Malczyce (2006)

Szymon Mucha – przedsiębiorca (2009)

Helmut Hofman – Frankfurt nad Odrą (2009)

Edgar Güttler – Drezno (2009)

Zbigniew Pilch - Lubiatów (2013)

*) w nawiasie podano rok nadania honorowego członkostwa

 


Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic Rok utworzenia: 2001  Siedziba: ul. Sienkiewicza 10A, 55-320 Malczyce tel. 71 3179 170, 505 364 011

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Nr konta: 54 9589 0003 0006 0336 2000 0010

Strona internetowa, Facebook

Izba Muzealna – ul. Stocznia 6 , tel. 71 3179 035, 505 364 011

 

Stowarzyszenie liczy 60 członków i 11 członków honorowych

 

Działalność i osiągnięcia do roku 2015:

- utworzenie Izby Muzealnej w roku 2007 na terenie stoczni,

- organizacja corocznych imprez tematycznych XIV Pikników Nad Odrą, nawiązujących do ważnych wydarzeń w gminie Malczyce,

- wydanie 18 publikacji książkowych o historii Malczyc i gminy Malczyce,

- wydanie kilkunastu widokówek o gminie Malczyce,

- wykonanie i ustawienie 16 tablic informacyjnych z historią miejscowości gminy Malczyce,

- wykonanie 7 tablic marmurowych z okazji ważnych rocznic w gminie Malczyce,

- wykonanie pomnika kamienia – wodowskazu nad Odrą z okazji 5 rocznicy powodzi stulecia,

- organizacja 21 wycieczek autokarowych krajowych i zagranicznych,

- organizacja rajdów rowerowych i pieszych po gminie Malczyce i okolicy,

- współorganizacja „Gali Piosenki Kresowej” w latach 2012 – 2014,

- współorganizacja obchodów 600-lecia Rachowa.