Publikacje 

"Nie ma dla człowieka  żadnej drogi, niż patrzeć w przyszłość i znać przeszłość"  - ks. Józef Tiszner

Tak też swoją misję  "Ocalić od Zapomnienia" rozumie SSMiO, które wydaje  tzw. Zeszyty i inne materiały dotyczące nie tylko  przeszłości ale i życia codziennego mieszkańców Malczyc. Zachęcamy do lektury prezentowanych Zeszytów, które można znaleźć w bibliotece gminnej i szkolnej.


zeszyt_11                                przewodnik_rowerowy
                        

                      65 lat OSP Malczyce 1947  2012

Zeszyt nr 11 materiał archiwalne opracował Adam Haładus. To bogata kronika OSP w Malczycach, źródło informacji o społecznikach, malczyckich rycerzach św. Floriana

 

                  Malczycki Rajd Rowerowy

 

 

 


 

60_lat_osiedla                                810_lat_2012
                        
                      60 lat Osiedla Malczyce
                            810 lat  Malczyc

 

 


 

zeszyt_9                                zeszyt_10
                        

          Przedszkola w Malczycach wczoraj i dziś

Zeszyt 9 to praca zbiorowa pod kierunkiem Grażyny Jędrzejewskiej-Choma. Z bogactwa fotografii poznajemy pracę nauczycielską na pierwszym etapie kształcenia w nowym budynku przy ulicy Klonowej. Znajdziemy też informację o dwóch wcześniej funkcjonujących placówkach przedszkolnych, a także o utworzeniu w 1956 roku żłobka dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

  

              Szkoła Podstawowa w Malczycach

Zeszyt 10 pod redakcją Natali Bachrynowskiej przedstawia zarys historii Szkoły Podstawowej od 1945 do 2013 roku.                                                                                                             

 


 

zeszyt_7                                zeszyt_8
                        

                  Z syberyjskich bezkresów do Malczyc

Zeszyt 7 to wstrząsajęce wspomnienia kilkunastoletniej dziewczynki która (tak jak wielu mieszkańców Malczyc) doświadczyła koszmaru sowieckiego totalitaryzmu.                                

    

 25 lat sportu kajakowego na terenie Gminy Malczyce

Zeszyt nr 8 przygotował Józef Urban przy współudziale Renaty Ciszewskiej i Grażyny Mazur. To piękna historia malczyckiego kajakarstwa. Jest podziękowaniem dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju tej dyscypliny sportu w Malczycach.

 


 

zeszyt_5                                zeszyt_6
                        

           Szkoła Podstawowa w Malczycach 1960 - 1978

                                       Rozbudowa

Zeszyt nr 5 przygotowała Natalia Bachrynowska. Materiał dotyczy organizowania bazy szkolnej do powołania Zbiorczej Szkoły Gminnej w tym roli grupy remontowo-budowlanej. Informuje również o zakończeniu pierwszego etapu rozbudowy szkoły i pierwszej ważnej uroczystości: Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1976/77.

   

                 Historia Gminnej Spółdzielni

          "Samopomoc Chłopska" w Malczycach

W zeszycie nr 6 Joanna Szremska przedstawia historię powstania i działalność Gminnej Spółdzielni "Samopomoc  Chłopska" w Malczycach (od 1947 do 2011). Materiał jest kopalnią wiedzy o codziennym życiu naszej malczyckiej społeczności.                                                                                                        

zeszyt_3                                                                                                          zeszyt_4
                        

     Początki administracji polskiej w Malczycach

                          w latach 1954 - 1948

Zeszyt nr 3 pod redakcją Kazimierza Szremskiego powstał na podstawie  dokumentów z Państwowego Archiwum we Wrocławiu. Zawiera wykaz pracowników samorządowych, sołtysów w latach 1945-46 oraz wybrane protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, z których wyłania się obraz codziennego życia.

 

Porządkowanie, odbudowa i zagospodarowanie   

                    Malczyc  lata 1950-1956

Zeszyt nr 4 w opracowaniu Janiny Ciszewskiej, Sławomira Dębniewskiego i Michaliny Opoki to protokoły z lat 1950-1956 (źródło: archiwum) i posiedzeń Komisji Urządzania Osiedla z komentarzem Autorów. Ciekawy materiał faktograficzny.                                                                                                                              

 


 

zeszyt_1                                zeszyt_2                        

                             Początek historii

Zeszyt nr 1 to pierwsza część kroniki Malczyc według Paula Gimmlera nauczyciela w szkole ewangelickiej w Malczycach w tłumaczeniu Danuty Kramek. Praca ta dostarcza nam ciekawych informacji o formowaniu się wsi Malczyce na tle burzliwych dziejów Śląska. Autor zauważa, że w XIII wieku na Dolnym Śląsku funkcjonowały dobrze zorganizowane osady polskie, wśród któych wlicza się Malczyce. Dalsze losy wsi Malczyce poznamy w Zeszycie 1a (obecnie w przygotowaniu).

 

    

                         Zarys historii Malczyc

Zeszyt  nr 2 autorstwa Haliny Niemiec i Marcina Golemo zawiera informacje o kształtowaniu  się nazwy wsi, rozkwicie gospodarczym, przemysłu, roli Odry. Znajdziemy też informacje o życiu religijnym, roli oświaty i szeroko pojętej kultury.