Działalność

Początki działalności Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic sięgają marca 2001 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego z-cy wójta gminy Malczyce Kazimierza Szremskiego doszło do spotkania grupy osób zainteresowanych historią Malczyc i okolic zarówno tą przedwojenną jak i powojenną. Powołano grupę inicjatywną, której zadaniem było opracowanie statutu stowarzyszenia i jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu. Stało się to w dniu 28.05.2003r kiedy to ukazało się postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych pod numerem rejestru 0000162735 poz. 1, w dziale 3 rubryka 3.
Cele działania stowarzyszenia wpisano:
A) Pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie oraz prezentacja informacji o przeszłości i dniu dzisiejszym Malczyc i okolic.
B)Inspirowanie i propagowanie ochrony zabytków.
C) Inspirowanie działań na rzecz systematycznej poprawy estetycznego wyglądu Malczyc i okolic.
D) Współdziałanie w zakresie wszechstronnego rozwoju gminy Malczyce.
E) Propagowanie i organizowanie lokalnej turystyki.
Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Ryszard Skuła, który pełnił te funkcję do roku 2011 kiedy to został wybrany Wójtem Gminy Malczyce.
Stowarzyszenie liczyło wówczas 24 członków i kandydatów.
Do najważniejszych dotychczasowych dokonań stowarzyszenia zaliczyć należy – organizacja w latach 2002 – 2015 czternastu tematycznych „Pikników Nad Odrą”.
Pierwszy zorganizowano w lipcu 2002 r. w 5 rocznicę powodzi jaka nawiedziła Malczyce w 1997r. Uroczyście odsłonięto wówczas kamień – wodowskaz, który dzisiaj jest jednym z symboli naszej miejscowości.
W kolejnym roku obchodziliśmy 800-lecie pierwszej wzmianki o naszej miejscowości (w Registrach Śląskich). W następnych latach (2004r) świętowaliśmy np. 160-lecie otwarcia linii kolejowej Legnica – Wrocław gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica informacyjna o tym wydarzeniu.
Jednym z największych dla nas wydarzeń było otwarcie w roku 2007 Izby Muzealnej poświęconej naszej miejscowości. Powstała ona na bazie mieszkania budowniczych stoczni (jednej z czterech przedwojennych stoczni w Malczycach) pochodzącej z Torunia polskiej rodziny Antoszewskich. Budowa stoczni zakończona została w roku 1919 i do dnia dzisiejszego budowane są tutaj barki dla armatorów zagranicznych. Izba cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów.
Do bardzo udanych zaliczamy również XII Piknik, którego tematem były Prezentacje 2013, na którym swoje prace zaprezentowali twórcy rękodzieła, hodowcy drobnego inwentarza, sportowcy oraz strażacy i zespoły muzyczne.
Do ważnych rodzajów naszej działalności zaliczamy prace nad dokumentowaniem przeszłości. Wydaliśmy 12 Zeszytów, 5 publikacji tematycznych, min.: Tu Przyszła Polska, Malczyce Wierszem Malowane, Klechdy i bajki nadodrzańskie. Wydaliśmy ponad 20 widokówek, odsłoniliśmy ogółem 8 kamiennych tablic pamiątkowych z okazji ważnych wydarzeń historycznych oraz 12 tablic informacyjnych z historiami miejscowości gminy Malczyce.
Stowarzyszenie jest organizatorem wycieczek autokarowych oraz wycieczek i rajdów rowerowych. Ogółem odbyliśmy 21 wycieczek po kraju i zagranicy. Byliśmy we wszystkich regionach kraju ale i też w Pradze, Lwowie, Wilnie, Dreźnie, Bratysławie, Wiedniu i Berlinie.
Od 5 lat cyklicznie organizujemy „Wieczory Kolęd” połączone ze spotkaniami integracyjnymi.
Współpracujemy z placówkami oświatowo – kulturalnymi naszej gminy, oraz z okolicy ( min. Krajobrazy z Legnicy).
Jesteśmy członkiem założycielem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Ostatnio zostaliśmy przyjęci do Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu co jest min. zasługą kol. Adama Haładusa.
Aktualnie stowarzyszenie liczy 63 członków i kandydatów oraz 11 członków Honorowych Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.
W roku 2014 Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic Zarządzeniem Wójta Gminy Malczyce zostało wyróżnione Medalem dla Malczyc i Gminy Malczyce.


przygotował Kazimierz Szremski