Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic dziękuje wszystkim, którzy w roku bieżącym wsparli naszą działalność a w szczególności organizację XIV PIKNIKU NAD ODRĄ odbytego w miesiącu wrześniu. Dziękujemy za udział w sesji popularno - historycznej

Pani Wicewojewodzie Dolnośląskiej – Joannie Bronowickiej, Panu Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Janowi Rybce, Panu Andrzejowi Niemiec – Wiceprezesowi Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pani Ewie Walis – Kierownik Działu Szkolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego, Panu Markowi Wójcikowi – Członkowi Zarządu Südzucker Polska, Księżom ks. dziekanowi Jarosławowi Witoszyńskiemu, ks. proboszczowi Bolesławowi Sylwestrzakowi oraz gościowi z Niemiec urodzonemu przed wojną w Rusku Panu Helmutowi Hofmanowi, oraz Markowi Robertowi Górniakowi z KUL za ciekawy wykład. Członkom Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic p. Ryszardowi Skule, p. Adamowi Haładusowi za przygotowane wystąpienie tematyczne. Ponadto dziękujemy Dyrektorom Szkoły Podstawowej   w Malczycach Pani Marzenie Łaziuk i Panu Marianowi Łukaszce za prowadzenie  i nagłośnienie imprezy, Panu Ryszardowi Tokarskiemu za prezentacje multimedialne, Pani Marzenie Melskiej – Starczak za piękny wystrój sali kinowej i wystawowej, oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za okazaną pomoc.

Organizacja Pikniku nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców i sponsorów którym również serdecznie dziękujemy:

Gminie Malczyce

Wydziałowi Szkolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Panu Tadeuszowi Samborskiemu Członkowi Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Südzucker Polska z siedzibą we Wrocławiu

Stoczni Malbo w Malczycach

Firmie Zawisza Travel z Legnicy

Bankowi Spółdzielczemu ze Środy Śląskiej.

Panu Helmutowi Hofmanowi z Frankfurtu

Uczestnikom wycieczek SSMio

Osobne podziękowania dla Pań, które przygotowały wypieki ciast ze środków własnych na spotkanie

 

 

Prezes Zarządu Kazimierz Szremski