Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

 

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

 

a Nowy Rok 2020 obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzy

 

                                             

Stowarzyszenie Sympatyków  Malczyc i okolic

 


 

Wyróżnienie dla Janiny Jachymskiej i Adama Haładusa wiceprezesów naszego stowarzyszenia

 

W 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w czasie uroczystej akademii w auli Szkoły Podstawowej im Skarbów Dolnego Śląska wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski wręczył pamiątkowe wyróżnienia Janinie Jachymskiej i Adamowi Haładusowi za działalność podejmowaną  w celu upowszechniania i popularyzacji wiedzy   o lokalnej  historii, działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwijania poczucia dumy wśród mieszkańców. Gratulujemy wyróżnień i życzymy dalszej owocnej działalności dla dobra naszej małej ojczyzny.

                                                                                                     prezes Kazimierz Szremski

                            nagroda_1_1                                nagroda_2a         

 


 

Pamiętamy o tych, którzy odeszli !

 

Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko czas refleksji i zadumy nad przemijaniem, ale i czas pamięci, o tych którzy byli przed nami.  Członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic opiekują się zapomnianymi mogiłami, tych którzy w trudnych powojennych latach kształtowali polską, malczycką wspólnotę.  Dziękujemy tym wszystkim, którzy zadbali o świąteczny wystrój grobów przekazując kwiaty i znicze.  Szczególne podziękowania składamy: Joannie i Dariuszowi Dolakom, Joannie i Bogusławowi Grabowieckim, Paulinie Białowąs, Katarzynie Oczyńskiej.

                                                                                                                               Zarząd

  


 

Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej w Malczycach.

Niezwykle ciepła jesienna aura sprzyja weekendowym wypadom w niedalekie okolice. W trzecią sobotę października, Malczyce odwiedziło Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej z Brzegu Dolnego. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny od roku 2008 i skupia w swoich szeregach około 30 osób. Prezesem jest Janusz Malik a funkcję wiceprezesa pełni Edward Sterchaluk. Szczególnym zadaniem stowarzyszenia jest gromadzenie i zachowanie dla potomnych, śladów dawnego życia mieszkańców Ziemi Dolnobrzeskiej przybyłych tu po wojnie z różnych stron świata. Duże wrażenie robi Izba Pamięci w Brzegu Dolnym prowadzone przez stowarzyszenie, komasująca i prezentująca gigantyczną ilość historycznych przedmiotów związanych z pierwszymi osiedleńcami przybyłymi na te tereny. Stowarzyszenie zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej skierowanej do wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz przygotowuje i wydaje książki. Dwudziestoosobowa wycieczka odwiedziła Lubiąż i Malczyce. W Malczycach turyści odwiedzili lokalną Izbę Pamięci oraz stocznię rzeczną "MALBO". Przedstawieniem lokalnej historii Malczyc oraz oprowadzeniem po wystawach zajęli się prezesi stowarzyszenia: Kazimierz Szremski i Adam Haładus. Specyfikę pracy stoczni oraz technologię budowy statków przedstawił dolnobrzeskim gościom, kierownik produkcji Zygmunt Kopeć. Po raz kolejny goście podkreślili fakt, jak wiele niezwykle ciekawych rzeczy znajduje się wokół nas, o których tak mało wiemy. Kilkugodzinny "wypad z domu"  może stać się niezwykle atrakcyjny i uzupełnić wiedzę ogólną, a przede wszystkim poznać swoją najbliższa okolicę. Wiceprezes Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej z Brzegu Dolnego Edward Sterchalak zaprosił sympatyków Malczyc do odwiedzenia ich w Brzegu Dolnym i  zapoznania sie z tutejszą historią i dorobkiem stowarzyszenia.

 

 Wiecej zdjęć w galerii

 


 

Diamentowy jubileusz Towarzystwa Karkonoskiego.

 

Diamentowy jubileusz, czyli 60 lat działalności obchodziło Towarzystwo Karkonoskie  z Jeleniej Góry. Misją Towarzystwa Karkonoskiego jest rozwijanie idei regionalizmu, wzmacnianie i kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej oraz rozwijanie aktywności społecznej i partnerstwa międzysektorowego dla zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego. Początek działalności towarzystwa datuje się na rok 1959 jako Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich, następnie od 1976 roku działa pod nazwą Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne aby ostatecznie od 2012 roku przyjąć nazwę Towarzystwo Karkonoskie. Centralnym miejscem obchodów jubileuszu było Jeleniogórskie Centrum Kultury. W trakcie spotkania zaplanowano sympozjum pt. „Działalność jeleniogórskich stowarzyszeń i organizacji społeczno – kulturalnych na rzecz rozwoju kultury, turystyki i poprawy jakości życia w regionie w 60–letniej perspektywie”. Patronat nad sympozjum objęli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Jeleniej Góry i Starosta Jeleniogórski. Wśród zaproszonych gości znalazło się również Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic. Stowarzyszenie reprezentowali Adam Haładus i Ryszard Skuła, którzy w trakcie uroczystości wręczyli bliźniaczemu stowarzyszeniu, List Gratulacyjny z podziękowaniami za dotychczasową działalność, życząc dalszych sukcesów i kolejnych, okrągłych jubileuszy. W trakcie sympozjum bardzo ciekawe tematy poruszył m.in.: prof. Stefan Bednarek, były prezes JTSK i TK Marek Nałęcz - Socha, Krzysztof Tęcza, Dorota Goetz, Grażyna Kolażyk oraz wiele innych gości. Przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Bożena Konikowska, wręczyła indywidualne dyplomy uznania oraz medale im. Aleksandra Patkowskiego członkom Towarzystwa Karkonoskiego. Jednym z punktów spotkania było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na fasadzie JCK w Jeleniej Górze. Kilkugodzinne spotkanie zakończył Janusz Korzeń, aktualny prezes TK, który podsumował dyskusję i nakreślił działania na kolejne lata. Od kilku lat malczyckie stowarzyszenie i karkonoskie towarzystwo łączy wspólna pasja, jaką jest dbałość o lokalną tożsamość. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz asertywność członków na przestrzeni kilku lat mocno przybliżyło do siebie, te dwa bliźniacze stowarzyszenia.

 

Zobacz więcej w galerii

 


 

Konferencja Odrzańska w Malczycach.

 

Z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach,  w dniu 8 października 2019r odbyła się Konferencja Odrzańska. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, lokalni  pracodawcy i stowarzyszenia. Znacząca grupę reprezentowali przedstawiciele  lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, mieszkańcy Malczyc oraz zaproszeni goście. W ramach prowadzonych przez LGD spotkań, promowanych jako "Niezwykłości na Szlaku Odry" zaprezentowano mało znane historie związane z rzeką Odrą i gminą Malczyce. Hasłem przewodnim spotkania było "100-lecie Stoczni Rzecznej w Malczycach". Spotkanie rozpoczęto od wizyty w Izbie Muzealnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic, znajdującej sie na terenie największego lokalnego pracodawcy Stoczni "Malbo" w Malczycach. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze zgromadzonymi zbiorami oraz lokalną historią. Szczególne zainteresowanie wzbudziła możliwość bezpośredniej obserwacji powstawania nowych statków dla floty śródlądowej. Prezes stoczni "MALBO" Włodzimierz Świerczyński przybliżył zainteresowanym kolejne etapy budowy, proces wodowania i oddania do eksploatacji różnego rodzaju barek. Po zakończeniu wizyty na stoczni i powrocie do domu kultury  kontynuowano obrady konferencji. W trakcie obrad Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zaprezentowało dwie bardzo ciekawe prezentacje. Kazimierz Szremski przedstawił 100 - letnią historię stoczni rzecznej w Malczycach, natomiast Adam Haładus zaprezentował autorską historię  malczyckich portów. Andrzej Ruszlewicz w swojej prezentacji przybliżył uczestnikom spotkania niezwykłą przyrodę rzeki Odry i jej otoczenia. Wójt Gminy Malczyce zaprezentował możliwości rozwoju Malczyc z chwilą poprawy standardów żeglowności na rzece Odrze. Konferencję zakończył prezes LGD Kraina Łęgów Odrzańskich Jarosław Paczkowski, prezentując  nowe kierunki i sposoby działania stowarzyszenia oraz przedstawił  nowy portal www. Szlak Odry. W trakcie konferencji lokalne produkty zaprezentowali przedsiębiorcy współpracujący z Krainą Łęgów Odrzańskich. Spotkanie zakończył odrzański poczęstunek.

 

 

Zobacz więcej w galerii


 

Kolejny laur za książkę "Gotowi, by służyć".

Za nami finał II edycji Konkursu im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną. Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne od 2 lat ogłasza konkurs, którego patronem jest wybitny polski regionalista, wielce zasłużony w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn. W uroczystościach wręczenia nagród, które odbyły sie w Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu wzięła udział m.in. żona Anatola J. Omelaniuka p. Irena oraz najbliższa rodzina. W tegorocznym regulaminie przyznawania nagród dokonano zmiany, dzieląc autorów i wydawców na dwie kategorie:

- za książkę wnoszącą istotny wkład w teoretyczne i historyczne badania regionalistyczne oraz rozwijanie idei i wartości regionalnych

- za książkę popularyzującą wiedzę o przeszłości i współczesności konkretnego regionu oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe.

Wśród zgłoszonych prac  główną nagrodę otrzymali:

Adriana Merta-Staszczak - autorka książki „Niechciane dziedzictwo.  Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989” oraz Damian Kasprzyk za koncepcję oraz zredagowanie książki „My regionaliści. W stronę autowizerunku stanowiącej inspirujący wkład w dyskusję o tożsamości współczesnego ruchu regionalistycznego”.

 

Oprócz nagrody głównej, jury Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej  przyznała 8 nagród specjalnych i wyróżnień. Wśród laureatów, wyróżnienie  otrzymał członek naszego stowarzyszenia Adam Haładus za książkę "Gotowi, by służyć". Jak podkreśliła przewodnicząca Krajowej Rady Bożena Konikowska, "gromadzenie, dokumentowanie i opublikowanie dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach może stać sie doskonałą bazą do naukowego opracowania historii ochotniczych straży. Książka „Drobiazgowa, ale w żadnym momencie nudna” zaakcentował prof. Stefan Bednarek gratulując autorowi wyróżnienia. Niepodważalny sukces jaki osiągnęła w 2019roku publikacja wydawnicza Adama Haładusa powinna skłaniać wszystkich kronikarzy, autorów piszących i prowadzących różnego rodzaju zapisów do naśladownictwa i publikacji swoich autorskich książek.

Zobacz więcej w galerii


 

Spotkanie z książką i prasą regionalną.

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna oraz Dolnośląskie  Towarzystwo Regionalne zorganizowało w ostatnią sobotę września 2019r. "PIERWSZE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ I PRASĄ REGIONALNĄ". W siedzibie biblioteki przy ul. Worcella we Wrocławiu zgromadziła się liczna rzesza miłośników książek, czasopism oraz  wydawców i przedstawicieli poligrafii poruszających się w tematyce regionalistycznej. Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic od lat współpracujących z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym skorzystało z zaproszenia i zaprezentowało swój ogromny dorobek publicystyczny. Od blisko 20 lat cyklicznie prezentuje i wydaje  swoje opracowania. Tematyka wydawnictw stowarzyszenia ma szerokie spektrum. Znajdujemy tutaj publikacje poruszające tematy historyczne, lokalne przewodniki oraz książki oparte o wspomnienia pionierów, strażaków, tomik poezji czy też nowe, miejscowe baśnie samodzielnie napisane przez dzieci i młodzież z lokalnych szkół. Blisko 25 eksponowanych pozycji książkowych cieszyło sie dużym zainteresowaniem uczestników. Oprócz prezentacji innych wydawców i stowarzyszeń odbyły się bardzo ciekawe prelekcje i dyskusje poruszające aktualne tematy:

- Rola książki i prasy w kształtowaniu tożsamości regionalnej.

- Nowoczesne narzędzia edukacji regionalnej: książka, czasopismo, zasoby internetowe oraz sposoby ich wykorzystania.

Z bardzo ciekawą inicjatywą wystąpił prezes DTR prof. Stefan Bednarek dotyczącą powołania sieci instytucji, organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych współpracą w zakresie edukacji regionalnej i upowszechnienia wiedzy o regionie. Intrygujący temat  wzbudził ożywioną dyskusję już przy omówieniu kształtu organizacyjnego i form pracy i będzie kontynuowany na następnych spotkaniach. W trakcie spotkania odbyło się wręczenie nagród im. Anatola Jana Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku. Wśród wyróżnionych znalazł się wiceprezes stowarzyszenia Adam Haładus z książką "Gotowi by służyć".

Lista nagrodzonych:

Nagrody Główne otrzymali:
Adriana Merta-Staszczak
autorka książki „Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989” za wszechstronne i starannie udokumentowane przedstawienie losów dolnośląskich zabytków po drugiej wojnie światowej

Damian Kasprzyk
za koncepcję oraz zredagowanie książki „My regionaliści. W stronę autowizerunku stanowiącej inspirujący wkład w dyskusję o tożsamości współczesnego ruchu regionalistycznego”.

Nagrody Specjalne przyznano:
Małopolskiemu Związkowi Regionalnych Towarzystw Kultury
za wydanie dwudziestu tomów znakomitego rocznika „Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe Ojczyzny” i wszechstronne przedstawianie w nim regionu małopolskiego
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
za wydanie dziesięciu tomów czasopisma „Rocznik Bolesławiecki” i wszechstronne przedstawianie w nim Ziemi Bolesławieckiej

Wyróżnienia otrzymali:
na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku
Dawid Jung
za zebranie i opracowania dawnych legend Kłecka przedstawionych w książce „Legendy królewskiego miasta”
Wydawnictwo Paperback w Strzelinie
za starannie i pięknie wydane „Legendy Ziemi Strzelińskiej” autorstwa Tomasza Duszyńskiego i Moniki Łukasik-Duszyńskiej
Anna Płocha
za realizację zespołowego projektu poznawania i dokumentowania historii lokalnej Wzgórz Dalkowskich oraz przedstawienie jego rezultatów w bogato ilustrowanej książce „Korzenie Piórem Pisane, Potomnym Opowiedziane”
Adam W. Haładus
za dokumentowanie dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach i przedstawienie ich w książce „Gotowi, by służyć”
Stanisław Kobiela
za książkę „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” odsłaniającą nieznane fakty i dokumenty dotyczące ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz
Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak (red.)
za twórcze opracowanie historii regionalnej w książce „Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)” wydanej przez Towarzystwo Miłośników Jasła i Ziemi Jasielskiej.

Zobacz więcej tutaj


 

Spotkanie z historią ochotniczych straży pożarnych.

 Już po raz XXVI Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej podsumował wyniki Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP” oraz XIV edycję Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w dniach 21 i 22 września 2019r. zorganizował na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spotkanie kronikarzy, pisarzy, naukowców, publicystów dokumentujących dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Szczególnie ciepło zostali przyjęci laureaci ogłoszonych konkursów oraz autorzy kronik poszczególnych jednostek. Spotkaniu towarzyszyła wystawa ok. 100 tomów kronik, nadesłanych z różnych województw oraz odbyła się sesja popularnonaukowa nt.: „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”.

 Kolejnym elementem spotkania były bardzo ciekawie poprowadzone warsztaty szkoleniowe. Dydaktycznie przygotowane przez kadrę naukową zagadnienia, w których poruszono tematy: "Rolę kronikarza w dokumentowaniu historii", „Dokumentowanie dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” czy też „Kluby kronikarza oraz inne formy współpracy i integracji kronikarzy OSP spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywną aprobatą uczestników. Pierwszy dzień zjazdu zakończyła powszechna dyskusja nad "przyszłością ruchu kronikarskiego w związku z pracami nad Strategią Związku OSP RP Florian 2050".

 Drugi dzień rozpoczęła sesja popularnonaukowa nt.: „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”. Kolejnym i zarazem ostatnim elementem zjazdu było podsumowanie konkursów historycznych i wręczenie dyplomów i upominków.

 Wśród wyróżnionych znalazł się członek stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic dh. Adam Haładus, którego autorską książkę "Gotowi, by służyć" rekomendowało stowarzyszenie w zgłoszeniu do konkursu. Gratulujemy!.

                                                                              olsztyn_1                                  spotkanie_z_histori_ochotniczych_stray_poarnych_3

 

 


 

Tadeusz Samborski Honorowym Obywatelem Malczyc i gminy Malczyce.

Blisko 1,5 roku, oczekiwało najwyższe gminne wyróżnienie "Honorowy Obywatel Malczyc i Gminy Malczyc" na dogodną okazję, aby uroczyście wręczyć je dr Tadeuszowi Samborskiemu. W dniu 24 sierpnia 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy Malczyce nominatowi wręczono ten zaszczytny tytuł. Wnioskodawcą przyznania szacownego nadania było Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic, które od kilkunastu lat ściśle współpracuje z Tadeuszem Samborskim. We wniosku do przyznania wyróżnienia, stowarzyszenie podkreśliło ogromne zasługi jakie wniósł i wnosi w krzewieniu kultury i regionalizmu, działalności społecznej i samorządowej w Polsce. Szczególnymi osiągnięciami może sie poszczycić Tadeusz Samborski w propagowaniu tzw. "Kultury Kresowej" i utrzymaniu stałych kontaktów z Polonią ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski. Ten symboliczny akt nadania tytułu Honorowego Obywatela to wyraz szacunku dla aktywności Pana Samborskiego na wielu płaszczyznach działania - podkreślił obecny na uroczystościach wiceprezes stowarzyszenia Adam Haładus. Przypomniał również, że Tadeusz Samborski promuje, wspiera działania Organizacji Pozarządowych Gminy Malczyce także Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc na spotkaniach regionalnych, w tym wprowadzenia cyklicznej imprezy kulturalnej "Malczyckiej Gali Kresowej" a także pomagał w organizacji wielu spotkań inicjowanych przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie otrzymało z rąk Tadeusza Samborskiego obraz przedstawiający ulicę Ormiańską we Lwowie. Mamy nadzieję, że po 13 października już jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej odwiedzi pan Malczyce w pierwszej kolejności - podsumował podczas uroczystości Adam Haładus.

                                               sesja-w-malczycach-fot-zbigniew-jakubowski48                              sesja-w-malczycach-fot-zbigniew-jakubowski48_2

 


 

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic Na piastowskim szlaku

W dniach 7 i 8 września 2019r członkowie i sympatycy Stowarzyszenia wybrali się na dwudniową wycieczkę w okolicy Poznania. Celem wycieczki było odwiedzenie miejsc, w których przed wiekami kształtowała się polska państwowość. Nie było to pierwsze spotkanie z Wielkopolską, bo już 13 lat temu zwiedziliśmy niewielką część piastowskiego szlaku. Tym razem odwiedziliśmy: - Świętą Górę – na wzniesieniu morenowym otaczającym miasto Gostyń zlokalizowana jest Bazylika – kościół uznany. za pomnik historii. Jest to kościół katolicki rodzaj klasztoru – Kongregacja. Właścicielem są filipini, jest to zakon męski. Klasztor filipinów wraz z barokowym kościołem zbudowano na wzór weneckiej bazyliki Santa Maria Della Salute. Założycielem zgromadzenia był św. Filip Neri. Historię bazyliki i klasztoru opowiedział ks. Paweł Ogrodnik. Warto obejrzeć cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, ołtarz z lat 1723 – 1726. W podziemiach świątyni znajdują się trumny fundatorów i zmarłych członków kongregacji. - Kórnik – zamek w Kórniku zabytkowa rezydencji historycznych rodów Górków i Działyńskich. Obecnie siedziba muzeum i Biblioteki Kórnickiej PAN. Styl neogotyk, ukończenie budowy w pierwszej połowie XV w., przebudowany ponad 400 lat później. Podczas zwiedzania towarzyszył nam przewodnik, miłośnik historycznej Wielkopolski, który starał się zainteresować zwiedzających krajobrazem Pauk, opisując niezwykle piękny i malowniczy teren polodowcowy, gdzie rozlewa się około 70 jezior. W zacisznej alejce zatrzymaliśmy się przy ławeczce Wisławy Szymborskiej. Tam przewodnik zinterpretował jeden z wierszy poetki zainspirowany obecnością kota. Na trasie piastowskiego szlaku trafiliśmy na Ostrów Tumski gród, który powstał ponad 1050 lat temu i był siedzibą pierwszych władców Polski. Poznański stary rynek dostarczył nam nie tylko wiedzy historycznej, ale również doznań estetycznych ( renesansowy Ratusz, pręgierz, domki Rudnicze, kościół farny – perła polskiego baroku). Niecodzienną atrakcja była wizyta w Rogalowym Muzeum. Poznaliśmy proces tworzenia poznańskich rogali, a niektórzy z nas próbowali pod nadzorem mistrza przygotować ciasto i uformować zgrabne rogale. Wszyscy na miejscu spróbowali przysmaku i otrzymali certyfikat potwierdzający umiejętności niezbędne do wypieku rogali. Dzień, choć ponury i deszczowy zakończyliśmy w dobrym nastroju podczas wspólnej kolacji w hotelu w Pobiedziskach. Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Skansenu Miniatur. Na terenie zlokalizowanych jest 30 miniatur budowli szlaku piastowskiego, wykonanych w skali 1: 20. Aktualne obiekty to miedzy innymi: Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Zagroda wiejska Biskupin, Katedra w Gnieźnie, Stary Rynek w Poznaniu. Przy sprzyjającej pogodzie bez deszczu spacerowaliśmy po Polach Lednickich. Chwila zadumy nad mogiłą o. Jana Góry. Przejście przez Bramę Rybę. Biskupin zwiedzaliśmy z miejscowym przewodnikiem. Wizyta w Biskupinie to podróż w czasie, podróż do początków osadnictwa na terenie naszego kraju. Ciekawa jest historia powstania dzisiejszego muzeum w Biskupinie oraz wyjątkowego rezerwatu archeologicznego. Można tu zobaczyć nie tylko rekonstrukcje chat sprzed setek lat, ale jednocześnie poznać codzienne życie ludzi mieszkających tu przed wiekami. Ujrzymy tu wioskę Neolityczną z Epoki Kamienia, z rekonstrukcją tzw. „długich domów”, osiedle obronne ludności łużyckiej i najbardziej charakterystyczny punkt rezerwatu – wał obronny z wieżą i bramą. Z Biskupina do Wenecji dotarliśmy kolejką wąskotorową. Przejazd trwał około 15 minut. Atrakcja nie tylko dla dzieci. Ostatnim miejscem zwiedzania na naszym szlaku było Gniezno, pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia kościelna, miasto św. Wojciecha. Na historycznym wzgórzu Lecha znajduje się najcenniejszy zabytek Gniezna – gotycka Katedra Gnieźnieńska. W roku 970 Mieszko I wybudował tu pierwszy kościół, a w roku 1000 spoczęło tu ciało męczennika św. Wojciecha. Największą atrakcją katedry są zabytkowe Drzwi Gnieźnieńskie, na których przedstawiono sceny z życia św. Wojciecha, który stał się pierwszym patronem Polski. Mieliśmy możliwość w ciszy i bez tłumu przebywać wewnątrz katedry, podziwiać nie tylko zabytek mający trwałą wartość historyczną, ale też zastanowić się nad nieubłaganym przemijaniem czasu. Z okien autokaru obejrzeliśmy Dzielnicę Cesarską: zamek Cesarski, Collegium Minus, Pl. A. Mickiewicza, Operę, pomnik Poznańskiego Czerwcaʼ56, Hotel Bazar – miejsce wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wycieczka przebiegała zgodnie z planem i bez zakłóceń dzięki sprawnej organizacji zaprzyjaźnionej firmy Zawisza Travel z Legnicy.

 

Więcej zdjęć jak zawsze w naszej galerii

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic - XVIII Piknik nad Odrą

 „Pamięć historii żyje w nas”… stąd 18. Piknik nad Odrą zdominowała tematyka stulecia stoczni rzecznej w Malczycach.Jesteśmy dumni z polskiej rodziny Antoszewskich, którzy w 1919 roku rozpoczęli działalność jako liczący się przedsiębiorcy w malczyckiej branży stoczniowej. Dziś stocznia rzeczna w Malczycach jest „malczyckim oknem na świat”. Na tegoroczny Piknik nad Odrą złożyły się takie wydarzenia jak: VI wycieczka rowerowa, koncert, grillowanie nad Odrą. W rodzinnej wycieczce rowerowej wzięło udział 53 osoby w tym 11 dzieci. Trasa wycieczki około 27 km. Start sprzed GOK Malczyce – Kawice (skrzyż.) – Lubiąż (droga 338) – Prawików – Rataje – Malczyce. Nad bezpieczeństwem uczestników wycieczki czuwali policjanci i pięcioosobowy zespół strażaków OSP w Malczycach. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni byli: Adam Haładus, Kazimierz Szremski, Ryszard Skuła, Janina Jachymska. Uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać najważniejsze fakty dotyczący bogatej przeszłości stoczni oraz jej funkcjonowania obecnie. Pełną wiedzę na ten temat ma prezes stowarzyszenia Kazimierz Szremski, który starał się zainteresować słuchaczy, a ciekawych większych informacji zaprosił do odwiedzenia Izby Muzealnej, która znajduje się na terenie stoczni. W tegorocznej wycieczce brali udział nie tylko mieszkańcy Malczyc, dołączyli do nas miłośnicy jazdy rowerowej z Chomiąży, Mazurowic, Środy Śląskiej, Miękini, Ujazdu Górnego. Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, że tym razem zabraknie w naszej grupie wieloletniego uczestnika wycieczek malczyckich Marcina z Legnicy. Powodem była prozaiczna sprawa, zabrakło miejsca w przepełnionym pociągu. Pozdrawiamy pana Marcina i zapraszamy na kolejne rowerowe przygody. Trasę wycieczki podzielono na etapy. Pierwszy dziesięciominutowy odpoczynek był na placu przy opuszczonym drewnianym młynie. Warto zauważyć, że upalny dzień 300C nie zniechęcił uczestników jazdy rowerowej i wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi przybyli na metę, by odebrać certyfikat ukończenia wycieczki. Skorzystali też z przygotowane posiłku. Uczestnicy XVIII Pikniku nad Odrą mogli posłuchać pięknych polskich piosenek w wykonaniu młodej, utalentowanej wokalistki Nikoli Wardy, której akompaniował Marcin Gołda. Zaplanowany jednogodzinny występ trwał ponad dwie godziny. Miło było słuchać starych przebojów w wykonaniu reprezentantki młodego pokolenia. Artyści szybko nawiązali kontakt ze słuchaczami i koncert odbył się w miłej atmosferze. Pamiętamy panią Nikolę jako 14-letnią dziewczynkę, która dwukrotnie uczestniczyła w naszych Piknikach nad Odrą. Przypomniał o tym w trakcie koncertu pan Kazimierz Szremski wręczając wokalistce pamiątkowe zdjęcie sprzed 11 lat. W miłej rodzinnej atmosferze grillowano do późnego wieczora.

Więcej zdjęć z rajdu w naszej galerii

 

Podziękowanie

Mamy za sobą jedną z najważniejszych imprez stowarzyszenia w tym roku. Ponad 50 uczestników wystartowało w VI Wycieczce Rowerowej i ją ukończyło. Co ważne bardzo bezpiecznie przejechali niełatwą trasę o długości około 30 km. Jest to duża zasługa v- prezesa stowarzyszenia Adama Haładusa, który stworzył silną ekipę odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczestników. W jej skład wchodzili prowadzący i zamykający grupy oraz pięciu druhów z OSP w Malczycach. Po raz kolejny otrzymaliśmy pomoc ze strony Kierownika Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej pana Jacka Janasa, za którą serdecznie dziękuję. Ryszardowi Skule dziękuję za aktywne włączenie się do organizacji wycieczki. Jechał na końcu peletonu jako pogotowie techniczne i na całe szczęście, ponieważ pomoc była potrzebna /przebita opona/. Kolejna grupa członków działała pod kierownictwem Janiny Jachymskiej v - ce prezes stowarzyszenia. Dziękuję im za przeprowadzenie rekrutacji uczestników, przygotowanie dyplomów, butonów, widokówki /dziękuję za wykonanie projektu Radkowi Partyce/ oraz poczęstunku dla uczestników. Gorącą kiełbasą, kaszanką z grilla i grochówką przywitali wracających z wycieczki. Dziękuję również osobom, na które zawsze mogę liczyć w naszych działaniach: moim v- ce prezesom Janinie Jachymskiej i Adamowi Haładusowi, członkom zarządu Edwardowi Kinowi, Ryszardowi Rzepka, państwu Annie i Stefanowi Stachowiczom, Andrzejowi Cielińskiemu oraz wszystkim Paniom które przygotowały poczęstunek. Dziękuje pani Nikoli Warda za to, że przyjęła nasze zaproszenie aby po 10 lat znowu zaśpiewać dla nas. Koncert był rewelacyjny, blisko dwie godziny słuchaliśmy żywiołowego występu artystki, przy okazji zapraszała nas publiczność do wspólnego śpiewu. W mojej ocenie był to najlepszy występ w historii Pikników nad Odrą. Dziękuję Panu Piotrowi Frankowskiemu Wójtowi Gminy Malczyce, że przyjął nasze zaproszenie na imprezę. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdzie Kożuszko oraz panu Piotrowi Zawadzkiemu, akustykowi z Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji koncertu.

Prezes Kazimierz Szremski

 


 

Zapraszamy na VI Wycieczkę Rowerową w ramach XVIII Pikniku nad Odrą

 


 

KOMUNIKAT - Wycieczka do Moraw

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zamierza zorganizować   w dniach 01 maja 2020 r. – 03 maja 2020 r. wycieczkę autokarowa na Morawy/ Czechy. Przewidywany koszt przy udziale 55 osób około 750 zł w tym 100 zł na integrację oraz około 1000 koron czeskich na bilety wstępu. Program wycieczki poniżej.

Wycieczka dojdzie do skutku gdy do dnia 31 sierpnia br. zapisze się 55 uczestników, zarówno członków stowarzyszenia i ich bliskich jak i osób z poza niego. Pierwszeństwo uczestnictwa w wycieczce mają członkowie stowarzyszenia i ich bliscy.

Zapisy w sklepie drogeryjnym przy ul 1-go Maja lub telefonicznie 696 415 821 Janina Jachymska. Po 1 września 2019r. osobnym komunikatem poinformujemy czy wycieczka dojdzie do skutku.

 Organizatorzy

Morawy

Ołomuniec – Jaskinia Punkvy – Mikulov – Kromierzyż

1 – 3 maja 2020

Ramowy program wycieczki

1 dzień

Wyjazd z Malczyc o godz.5.30

Przejazd do Ołomuńca (druga największa zabytkowa starówka w Republice Czeskiej), spotkanie z pilotem i zwiedzanie miasta, m.in.: Katedra św. Wacława, kościół św. Michała, Górny i Dolny Rynek, kolumna Trójcy Świętej, ratusz miejski. Przejazd do Morawskiego Krasu i zwiedzanie Jaskini Punkvy. Przejazd do hotelu w Mikulovie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, spacer po Mikulovie i wizyta w miejscowym zamku (ekspozycja winiarska). Przejazd do miejscowości Popice i degustacja 4 win w wybranym winiarstwie. Przejazd do Lednic i zwiedzanie miejscowego pałacu, spacer po ogrodzie i jednodaniowy obiad. Powrót do hotelu, wieczorem kolacja integracyjna, nocleg.

3 dzień

Śniadanie, przejazd na wzgórze do Żurań, z którego Napoleon rozpoczął Bitwę pod Austerlitz. Następnie przejazd do Kromierzyża i spacer po historycznym centrum miasta oraz zwiedzanie pałacu biskupów ołomunieckich. Przejazd do restauracji na obiad z kuflem piwa. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych i powrót do Malczyc około 22.00

Cena obejmuje:

2 noclegi w hotelu *** w Mikulovie

2 śniadania, 1 obiadokolację w hotelu, jednodaniowy obiad w drugim dniu wycieczki, obiad z kuflem piwa w trzecim dniu wycieczki

opiekę pilota

zestawy słuchawkowe na czas wycieczki

ubezpieczenie KL + NW

Cena nie zawiera biletów wstępu do proponowanych obiektów:

Jaskinia Punkvy + pociąg ekologiczny (około 300 CZK), ekspozycja winiarska w Mikulovie (60 CZK/os), degustacja w Popicach (około 200 CZK), pałac w Lednicach (około 200 CZK).

pałac w Kromierzyżu (około 220 CZK). Razem około 1000 koron czeskich

 

 


 

KOMUNIKAT

 

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Wycieczce   Rowerowej w ramach XVIII Pikniku Nad Odrą pod hasłem 100 lat Stoczni Malczyce.

 Proponowana trasa Wycieczki Rowerowej / dawniej Rajd Rowerowy / Malczyce - Kawice skrzyżowanie - Lubiąż - Prawików - Rataje - Lubiąż - Kawice skrzyżowanie – Malczyce o długości około 27 km.

 

 Organizatorzy:

 - Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic,  

 - Rada Sołecka Malczyc.

  Cele wycieczki :

 - nawiązanie do uruchomionej w 1919 roku Stoczni w Malczycach,

 - poznanie odcinka przedwojennej trasy kolei Malczyce – Wołów,

 - popularyzacja turystyki rowerowej oraz aktywnego wypoczynku,

 - integracja społeczności lokalnej gminy Malczyce.

 

 Termin wycieczki rowerowej:

 -   31 sierpień 2019 roku - ostatnia sobota sierpnia - planowana zbiórka uczestników   godz. 13 - ta parking obok GOK –u,

 -   godzina 13,30 start 1 grupy Wycieczki Rowerowe , następne starty grup co 5 min.,

 -   zakończenie Wycieczki Rowerowej około godziny 15,30 na terenie przystani kajakowej na zapleczu GOKu, ul Sienkiewicza 10, gdzie odbędzie się poczęstunek dla uczestników, wręczenie dyplomów uczestnictwa oraz upominków.

 Zapisy uczestników:    

 Pobieranie kart zgłoszeń na wycieczkę rowerową od 01 sierpnia 2019 r do 28 sierpnia 2019 r w sklepie drogeryjnym w Malczycach przy ul 1 Maja albo Kwiaciarni Salonik Kwiatów Pauliny Białowąs w Malczycach przy ul. 1 Maja . Zgłaszanie i dostarczenie kart zgłoszeń od 19 sierpnia 2019r w sklepie drogeryjnym w Malczycach ul. 1 Maja. Również w tym terminie wpłacamy na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz organizacji wycieczki: osoby dorosłe - po 10 zł a dzieci do lat 15- tu po 5 zł . Zgłaszać też można telefonicznie pod numer telefonu tel. 696 415 821 p. Janina Jachymska.

 Uwaga :

 Udział dzieci do lat 15 tylko pod warunkiem posiadania Karty Rowerowej oraz opieki przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna z pozwoleniem rodziców .

 Karty uczestnictwa do pobrania w sklepie drogeryjnym lub na stronie Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic gdzie można pobrać Regulaminy Wycieczki Rowerowej.

 

                                                                                                                                                                                

 

  Organizatorzy

 


 

 Paweł Bugajski zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 20 w Raciborzu.

 

Na odbytych w dniu 03 lipca 2019 r. Mistrzostw Polski w Raciborzu do lat 20 duży sukces odniósł pochodzący z Malczyc Paweł Bugajski obecnie startujący w barwach MKS MOS Wrocław, który zajął 3 miejsce w biegu na 400 m bijąc rekord życiowy 48.19 . Jest to 4 rekord życiowy ustanowiony w tym roku. 01 czerwca we Wrocławiu uzyskał 10.89 w biegu na 100 m, 04 maja 2019 r. również we Wrocławiu uzyskał 34.78 na typowym dla juniorów biegu na 300 m, oraz również w maju tego roku przebiegł 200 m w czasie 21.72 w Jeleniej Górze. W zawodach w Raciborzu mogli startować zawodnicy 20 letni. Paweł w roku bieżącym ukończył 18 lat sukces jest tym większy. Paweł jest stypendystą sportowym Gminy Malczyce, był również bardzo dobrym uczniem w Gimnazjum w Malczycach.

Obecnie jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Trenerem Pawła jest p. William Rostek były znany zawodnik lekkiej atletyki.

 Życzymy dalszych sukcesów i rekordów sportowych.

 


 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zamierza zorganizować w dniach 7.09 – 08.09.2019 r. wycieczkę autokarową. W pierwszym dniu jedziemy do Poznania, do bazyliki i klasztoru w okolicy Gostynina, oraz Kórnika. W drugim dniu do Biskupina, Wenecji, Żnina, Bramy Ryba i Pobiedziska-skansen miniatur. Przewidywany koszt wynosi 330 zł. Szczegółowy plan wycieczki zostanie podany w późniejszym terminie.
Wycieczka dojdzie do skutku gdy do dnia 30 czerwca br. zapisze się co najmniej 45 uczestników, zarówno członków stowarzyszenia, ich bliskich jak i osób z poza niego.
Zapisy u p. Joli Bulik w sklepie drogeryjnym przy ul 1-go Maja lub telefonicznie 696 415 821 Janina Jachymska.
Osoby zapisane wpłacają do 20 lipca br. u p. Joli Bulik kwotę 165 zł a do 20 sierpnia pozostałe 165 zł. Przewidywany koszt biletów wstępu około 100 zł, wpłata do końca sierpnia.
Wycieczkę kompleksowo obsługuje biuro podróży Zawisza Travel z Legnicy.
Po 30 czerwca br. osobnym komunikatem poinformujemy czy wycieczka dojdzie do skutku.

 

Organizatorzy

 

 


 

Zaproszenie

 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zaprasza wszystkich członków i ich bliskich oraz osoby interesujące się naszą działalnością na organizowane przez nas OGNISKO połączone ze śpiewaniem pieśni i piosenek patriotycznych. W Ognisku weźmie udział p. Jan Plewczyński z Legnicy, który będzie akompaniował nam na akordeonie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019r. o godz. 17-tej na terenach nad Odrą za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Malczycach ul. Sienkiewicz 10 A.
Zapisy i wpłata ustalonej na 10 zł składki do dnia 6. 06. 2019r. w sklepie drogeryjnym przy ul. 1-go Maja.

 Organizatorzy

 


 

Biskup Edward Janiak dziękował za 40 lat posługi kapłańskiej w rodzinnej parafii w Malczycach

 

Biskup kaliski Edward Janiak przewodniczył w rodzinnej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach Mszy św. z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich. - Każdy kapłan ma swoje Wadowice. Dla Księdza Biskupa Edwarda – naszego jubilata, takim miejscem są Malczyce – mówił bp Stefan Regmunt. Wraz z bp Edwardem Janiakiem modlili się abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Regmunt, przybyli kapłani, zaproszeni goście oraz cała wspólnota parafialna.
Po liturgicznym pozdrowieniu głos zabrał proboszcz parafii – ks. prał. Bolesław Sylwestrzak, który przypomniał Msze św. prymicyjną księdza jubilata. Następnie życzenia złożyli kolejno: ministranci, dzieci, mieszkańcy Domu Opieki Społecznej, który znajduje się w Malczycach, przedstawiciele chóru oraz koleżanki i koledzy Księdza Biskupa. We wstępie do Mszy św., główny celebrans dziękował za łaskę powołania i 40 lat posługi kapłańskiej.
W homilii, Biskup Stefan Regmunt przywołał najważniejsze fakty związane z życiem jubilata i wskazał na Malczyce, gdzie Biskup Edward usłyszał głos powołania. Dalej kaznodzieja mówił o kapłańskiej misji Jubilata, akcentując posługę sakramentalną. Biskup Stefan Regmunt uwypuklił także najważniejszą cechę Biskupa Edwarda, którą jest umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja jej realizowania.
Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa jubilatowi dziękował abp Marian Gołębiewski życząc Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Jezusa Chrystusa – Najwyższego Pasterza. - Niech Matka Najświętsza wyprasza zawsze potrzebne łaski, które są tak bardzo potrzebne w pracy duszpasterskiej i życiu każdego biskupa – zakończył arcybiskup.
W swoim przemówieniu biskup kaliski dziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę dziękczynną. Szczególne słowa wdzięczności skierował obecnych biskupów. Dziękował także obecnym kapłanom, rodzinie i licznie przybyłym wiernym świeckim z parafii Malczyce.
Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski senior, bp Stefan Regmunt, ordynariusz senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ks. prał. Bolesław Sylwestrzak – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach, ks. Krzysztof Janiak – brat jubilata, duchowieństwo, minister Jan Szyszko, delegacje organizacji kościelnych i społecznych, siostra, rodzina i przyjaciele jubilata oraz wierni parafii Malczyce.
Bp Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach, na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w dniu 19 maja 1979 r. z rąk bpa Wincentego Urbana. Po święceniach był wikariuszem w Oleśnicy. Studia specjalistyczne z teologii moralnej, zwieńczone doktoratem, odbył w Rzymie na Angelicum. Po studiach rzymskich był proboszczem w Dortmundzie w Niemczech. Po powrocie do kraju został kapelanem kard. Henryka Gulbinowicza. Był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 listopada 1996 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Jego dewizą biskupią są słowa: „Oportet servire - Trzeba, abym służył”. Przez 16 lat posługi biskupiej we Wrocławiu swoją troską otaczał chorych i ubogich. Z jego inicjatywy powstał w Malczycach Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla osób starszych im. ks. Jana Schneidera.
21 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim. Jego zaangażowanie w działalność charytatywną i niesienie pomocy potrzebującym zaowocowały utworzeniem Domu Opieki Caritas dla osób starszych w Złoczewie, który rozpoczął swą działalność w 2017 r. Z jego inicjatywy podjęto działania związane z uruchomieniem w Kaliszu Zespołu Szkół Technicznych, które funkcjonuje od 2017 r.
Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za granicą oraz asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Przez 19 lat był delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Tekst i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

 

 

 biskup_1         biskup_2            biskup_3

 

 


 

Weekend w Rumunii

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic rokrocznie organizuje dla członków i sympatyków wyjazdy turystyczno – krajoznawcze.
W tegoroczny długi majowy weekend 60. uczestników miało okazję poznać Transylwanię, mało znany zakątek Europy z bogatą tradycją i kulturą, zabytkami – perełkami architektury średniowiecznej.
Wycieczka do Rumunii odbyła się w dniach od 30 kwietnia do 5 maja 2019r. Jak zwykle za przygotowanie wyjazdu pod kątem różnych formalności odpowiadała wiceprezes stowarzyszenia Janina Jachymska.
Transylwania to historyczna kraina położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Rejon idealny dla turystów. Mnóstwo średniowiecznych budowli: zamki, mury obronne, warowne kościoły, wieże zegarowe, niezapomniane widoki, moc wrażeń. Zwiedzaliśmy takie miasta jak: Alba Lulia, Sibiu (Sybin), Braszowa, Sinaia, Prejmer, Sighisoary, Biertan, Castelul Bran (Zamek Drakuli). W tym rejonie można znaleźć wiele powiązań z dawnymi losami Rzeczypospolitej. Rumunia pełna kontrastów, ale przez to ciekawa. Zaletą jest też fakt, że nie ma tam zbyt wielu turystów, można więc spokojnie w pełni cieszyć się pięknem zwiedzanych miejsc. Na pewno wielu wycieczkowiczów uzmysłowiło sobie, że warto poświęcić temu krajowi więcej czasu, by obalić stereotypy.
W programie wycieczki nie mogło zabraknąć ważnego wydarzenia nazywanego „Integracja”. To już tradycja, (tak jak „hymn naszych wycieczek” i śpiewanie piosenek), miłe odprężenie po wszelkich trudach. W trakcie spotkania miłą niespodzianką był występ rumuńskiego młodzieżowego zespołu tanecznego. Ciekawy układ taneczny, bogactwo strojów.
Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic dziękuje wszystkim uczestnikom wycieczki za miły nastrój, zdyscyplinowanie i wzajemną życzliwość.
Dziękujemy przewodnikowi Leszkowi Lipsie z Cieszyna za przygotowanie programu i rzetelną realizację oraz opiekę nad grupą.
Dziękujemy kierowcom i pracownikom firmy Zawisza Group z Legnicy za cierpliwość i bezpieczeństwo podczas podróży.
Dziękujemy Prezesowi Kazimierzowi Szremskiemu za życzliwe myśli i „duchową opiekę” nad wycieczkowiczami.
Do zobaczenia na kolejnej wycieczce.
Zarząd

 


 

Regionaliści z Malczyc na Medal

 

Medal im. Aleksandra Patkowskiego, który jest jednym  najwyższych wyróżnień polskich regionalistów otrzymał Adam Haładus i Ryszard Skuła - członkowie Stowarzyszenia Symapatykow Malczyc i Okolic. Medal, którego patronem jest Aleksander  Patkowski – wybitny społecznik, podróżnik i pedagog, któremu często przypisywana jest nazywa "ojca regionalizmu polskiego", został przyznany przez  Kapitułę  Medalu Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. To prestiżowe odznaczenie nadawane m.in. za gromadzenie i popularyzację wiedzy o regionie, propagowanie edukacji regionalnej oraz aktywizowanie lokalnej społeczności, wręczono  w siedzibie Dolnośląskiego  Towarzystwa Regionalistycznego we Wrocławiu. To szczególne uznanie za naszą wieloletnią działalność, jest dla nas ogromnym zaskoczeniem i sprawiła nam ogromną radość i satysfakcję. Uhonorowanie medalem jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowej działalności, ale jest również kolejnym drogowskazem i zmusza nas do dalszych działań na rzecz popularyzacji miejscowych działań regionalistycznych - podkreślili odznaczeni. Za swoje dalsze podstawowe działania, malczyccy regionaliści uznają poszukiwanie i pozyskiwanie nowych animatorów ruchu regionalistycznego, zwłaszcza ludzi młodych. Zaszczepienie wśród młodzieży, własnej tożsamości i wkomponowanie tej odrębności w działania ogólnopolskie i miejscowego środowiska staną się kluczowymi zadaniami miejscowych regionalistów.

 

 5_wyronieni_dyplomem_ruchu_regionalistow_rp          6-wyroznieni_medalem_im._patkowskiego

 

 


 

Po XIII Walnym Zjeździe DTR - Nowe władze Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalistycznego

Już po raz 13 dolnośląscy regionaliści podsumowali swoją 4 letnią działalność i złożyli sprawozdanie finansowe za lata 2015 – 2018r.. W nowej siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalistycznego znajdującego się w pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, w ostatnią sobotę marca 2019r. odbył się XIII Walny Zjazd Delegatów DTR. W swoim sprawozdaniu prezes DTR prof. Stefan Bednarek podkreślił, że: „Pomimo wielu obiektywnych trudności w prowadzeniu działalności i skromnych środków, jakimi dysponowaliśmy, Towarzystwo odnotowało w latach 2015-2018 aktywność pozwalającą na realizację najważniejszych zadań i celów”. W gronie szczególnych zadań jakie członkom udało się realizować w całej kadencji to wyzwolenie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska oraz rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu. Instrumentalnym sposobem działania DTR jest wspieranie instytucji i stowarzyszeń w ich działaniach oraz wzajemna intergacja. Dużym sukcesem dolnośląskich regionalistów w ostatnich latach, jest utrzymanie regularnego rytmu wydawania czasopisma „Dolny Śląsk”. Jego kolejne 3 numery (18-21) ukazywały się w każdym roku minionej kadencji dokumentując problematkę lokalnego, dolnośląskiego regionalizmu. W ostatniej 21 edycji wydawnictwa znalazły się materiały omawiające działalność najaktywniejszych towarzystw naszego regionu. W tym zaszczytnym gronie znalazło się Stowarzyszenie Sympatykow Malczyc i Okolic, prowadzące swoją działalność od prawie 19 lat. W trakcie spotkania podkreślono ogromne zaangażowanie poszczególnych towarzystw w rozwój ruchu regionalistycznego na terenie Dolnego Śląska. Wyznaczono nowe kierunki działań oraz dokonano wyboru nowych władz na najbliższą 4 letnią kadencję. Wśród nowych członków Zarządu znalazł się członek Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic - Adam Haładus, któremu powieżono funkcję skarbnika DTR.
Skład nowego Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalistycznego na lata 2019- 2023:
Stefan Bednarek – prezes,
Marek Nałęcz-Socha – wiceprezes,
Robert Różycki – sekretarz,
Adam Haładus – skarbnik,
Członek Zarządu- Antoni Bok, Zygmunt Brusiło, Danuta Kołodziej.
Komisja Rewizyjna: Andrzej Kos – przewodniczący, Ewa Glura, Grzegorz Pisarski
Sąd Koleżeński: Zdzisław Mirecki – przewodniczący, Elżbieta Kotlarska, Andrzej Konarski

3-uczestnicy_zjazdu_walnego_dtr

 

4-zarzd_dtr

 

 

 


 

Zapraszamy na zebranie

 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic informuje swoich członków i osoby zainteresowane naszą działalnością ze w dniu 16.05.2019 r. o godz. 18 –tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach odbędzie zebranie ogólne na które serdecznie zapraszamy.

Tematem zebrania będą sprawy bieżącej działalności stowarzyszenia.

 Zarząd SSMio

 


 

 

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic  zaprasza na spotkania autorskie z Kamilem Kartasińskim  którego mamy być zaszczyt  współorganizatorem.

plakat_kartasinski

 

 

 


 

Wesołych Świąt

 

zyczenia_wielkanocne_ssmio

 


 

Komunikat dla uczestników wycieczki Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic do Rumuni w dniach 30.04.2019 r. - 05.05.2019 r.

 

Z uwagi na zbliżający się termin wyjazdu pragniemy przekazać kilka informacji.
Wyjazd nastąpi w godzinach popołudniowych we wtorek 30 kwietnia 2019r według następującego harmonogramu:
Mazurowice – godz. 17,25 – obok krzyża
Malczyce - godz. 17,30 – parking ul. Traugutta
Rachów - godz. 17,35 – przystanek PKS
Wilczków - godz. 17,40 – przystanek PKS
Organizatorzy wycieczki autokarowej do Rumuni informują, że wyjazd nastąpi z parkingu przy Urzędzie Gminy ul Traugutta punktualnie o godz. 17,30. O godz. 22-giej planowane jest spotkanie w Cieszynie - z naszym przewodnikiem p. Leszkiem.
Wsiadamy wg otrzymanych od organizatorów miejsc w autobusie, podobnie będzie z pokojami w hotelach. Pamiętamy o zabraniu ze sobą dokumentów /dowód osobistych ewentualnie paszport, Europejską Kartę Ubezpieczenia o ile taka jest posiadana/ Ubiory na wycieczkę dobieramy stosownie do zapowiadanej pogody.
Planowane jest spotkanie integracyjne uczestników wycieczki połączone z muzyką miejscowych zespołów. Koszt imprezy w ramach zbieranych środków.
Z uwagi na trudności jakie mają niektórzy uczestnicy z nabyciem środków płatniczych Rumuni / leje/ informujemy, że można zabrać ze sobą EURO i wymienić je na miejscu, ponadto proponujemy o zabranie ze sobą niewielkie ilości EURO mogą okazać się przydatne przy okazji korzystania z toalet i napoi w czasie przejazdu przez Słowację i Węgry.

Organizatorzy
Ramowy program wycieczki:
1 dzień
17,30 wyjazd z Malczyc
22.00 spotkanie z pilotem w Cieszynie i przejazd przez Słowację i Węgry do Rumunii.
2 dzień
Przyjazd do Rumunii w region Transylwanii do miasta Alba Iulia i zwiedzanie twierdzy Alba Carolina. Przejazd do hotelu w okolicach miasta Sibiu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie miasta Sibiu (Sybin). Następnie przejazd do Braszowa i zwiedzanie historycznej części miasta. Przejazd do hotelu w okolicach Braszowa, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień
Śniadanie, wyjazd do miejscowości Sinaia i zwiedzanie Zamku Peles. Przejazd do miejscowości Prejmer i wizyta w jednym z największych kościołów warownych Transylwanii. Przejazd do miejscowości Rasnov i wizyta w miejscowym „zamku chłopskim”. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Sighisoary i spacer po średniowiecznej starówce. Przejazd do miejscowości Biertan i wizyta w największym kościele warownym Transylwanii. Wyjazd do Polski w późnych godzinach popołudniowych z postojem na obiadokolację.
6 dzień
Powrót do Malczyc około południa.

 

 


 

Zawiadomienie

 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zawiadamia członków,  kandydatów oraz osoby zainteresowane, że w dniu 21 marca 2019r. o godz. 17,30  w I terminie lub o godz. 17,45 w II terminie rozpoczną się obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic. Zebranie odbędzie się w sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach ul. Sienkiewicza 10 A.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia -przyjęcie porządku zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

 3. Sprawozdanie Zarządu za okres IV kadencji, lata 2015 – 2019.

 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.

 5.Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

 6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej do przedłożonych sprawozdań.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwał:

 a/ zatwierdzenie bilansu i wyniku finansowego za rok 2018,

 b/ udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 c/ przyjęcie Sprawozdania Merytorycznego za rok 2018,

 d/ zmiana w Statucie SSMio.

 9. Wybór władz Stowarzyszenia na lata 2019 – 2023.

a/ Prezesa zarządu

 b/ V-ce Prezesa Zarządu

 c/ Skarbnika SSMio

 d/ członków Zarządu

 e/ członków Komisji Rewizyjnej.

 10. Sprawy różne.

 11. Wolne wnioski.

 12.  Zakończenie obrad.       

   Zarząd SSMio , Malczyce, 05.03.2019r     

  

 


 

79 Rocznica zeslania Sybiraków

 

ssmio_sybiracy_rocznica

 

Hej Kolęda, Kolęda !

 

Już ósmy raz 26 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach rozbrzmiewały piękne polskie kolędy. Inicjatywa wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek stała się już zwyczajem naszego Stowarzyszenia.
Kolędowanie wyszło poza krąg rodzinnych spotkań i jest wyrazem pielęgnowania polskiej tradycji, umacniania więzi i okazywania wzajemnej życzliwości.
Spotkanie rozpoczął modlitwą ks. prałat Bolesław Sylwestrzak, a prezes Stowarzyszenia Kazimierz Szremski powitał zebranych życząc radosnego przeżywania wynikającego z przekazu treści, w których zawarte są „ skarby wiary i nadziei”.
Spośród wielu śpiewanych kolęd najdostojniej wybrzmiała arcykolęda „Bóg się rodzi”. Wciąż wzrusza kończąca ja modlitwa za pomyślność Ojczyzny i Jej obywateli. Dla wielu z nas polskie kolędy to po prostu pieśni na Boże Narodzenie. A przecież w niektórych z nich odnaleźć można słowa, które wskazują na oczekiwanie i nadzieję na Niepodległą („Chrystus się rodzi, nas oswobodzi”).
W tegorocznym wieczorze kolęd swoją obecnością zaszczycili nas:
- Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski,
- Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce Monika Olchawa
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Malczyce Stefan Grycz
- Skarbnik Gminy Malczyce Marcin Popiuk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malczycach Marzena Łaziuk
- Dyrektor Przedszkola Grażyna Jędrzejewska - Choma
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Łuczkowiec – Baraniecka
- ks. prałat Bolesław Sylwestrzak z ks. wikariuszem Piotrem Jarosławskim
- honorowi członkowie Stowarzyszenia:
- Prezes Malbo sp. z o.o. z Wrocławia Marcin Lubieniecki
- Zbigniew Pilch, oraz członkowie rodzin.
- Jan Plewczyński – muzyk akordeonista z Legnicy.
Pielęgnujemy Polskie tradycje i obyczaje. Niech będą one wyrazem naszej obywatelskiej postawy. Odkrywajmy na nowo przesłanie zawarte w kolędach i pastorałkach. Św. Jan Paweł II powiedział, że nasze kolędy są po to „aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas”.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Wszystkim za udział a przede wszystkim tym, którzy przygotowali spotkanie paniom: Janinie Jachymskiej, Aleksandrze Sykstus, Elżbiecie Dawid, Marii Kasprzak, Janinie Ciszewskiej, Natalii Bachrynowskiej, Marzenie Łaziuk, Justynie Tokarz, Jolancie Rzepka, Jolancie Bulik, Annie Rutowicz, Annie Wieczorek, Barbarze Bützer, Marii Kornaś – Stojko, Annie Przedwolskiej.
Dziękujemy panom: Adamowi Haładusowi, Józefowi Szremskiemu, Waldemarowi Szwaigerowi, Marianowi Chrząstka, Jerzemu Sykstusowi, Kazimierzowi Szremskiemu, Ryszardowi Sykstusowi, Franciszkowi Łaziukowi i Andrzejowi Cielińskiemu za pomoc w organizacji wystroju sali oraz przebiegu imprezy.
Pięknie dziękujemy panu Janowi Plewczyńskiemu za wprowadzenie niepowtarzalnej atmosfery przy inspirowaniu i prowadzeniu kolędowania, oraz Zbigniewowi Pilchowi za udostępnienie zdjęć z uroczystości.

Do siego roku.
Zarząd5_wieczor

 

 


 

Szczęśliwego nowego roku

Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń,
dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2019
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic składa

Zarząd

sylwester__nowy_rok


 

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic na 100 lecie Odzyskania Niepodległości

Społeczność malczycka godnie uczciła setną rocznicę powrotu niepodległej Polski na mapy świata. Radośnie świętowali przedszkolacy, uczniowie, harcerze i starsze pokolenie.
Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic stara się konsekwentnie realizować jedno z zadań statutowych, które można określić hasłem: „pamięć historii żyje w nas”.
11 listopada 2018 roku o godz. 11:15 na cmentarzu komunalnym w Malczycach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej o treści:
„W 100 lecie odzyskania niepodległości Polski w hołdzie pionierom osadnictwa i ich potomkom przybyłym na Ziemie Zachodnie i Północne z różnych stron Rzeczypospolitej, żołnierzom Wojska Polskiego walczącym na wszystkich polach bitewnych oraz kombatantom i weteranom walk o niepodległość”.
Tablica poświęcona została przez ks. prałata Bolesława Sylwestrzaka w dniu 17 września br w czasie mszy w intencji Sybiraków w kościele parafialnym w Malczycach.
W trakcje uroczystości w niedzielne przedpołudnie ks. proboszcz oraz licznie przybyli na cmentarz uczestnicy odmówili stosowne modlitwy w intencji Ojczyzny i jej bohaterów.
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy która powstała w ramach Inicjatywy Lokalnej Gminy Malczyce a wykonana przez członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyce i okolic dokonał wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.
Następnie członkowie zarządu Stowarzyszenia złożyli piękny wieniec z biało czerwonych kwiatów oraz zapalili patriotyczne znicze w barwach narodowych.
Wiązankę kwiatów pod tablicą w imieniu mieszkańców gminy złożył wójt gminy Piotr Frankowski ,który podziękował Stowarzyszeniu za inicjatywę i podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami na temat trudnej drogi wielu pokoleń Polaków do wolnej i niepodległej Ojczyzny.
Warto przypomnieć, że z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic na cmentarzu komunalnym znajdują się tablice przypominające o tragicznej historii wielu naszych rodaków, między innymi poświęcone:
- Zapomnianym, zaginionym, poległym 1840 – 2010,
- Zesłańcom Sybiru, deportowanym w latach 1939 – 1952,
- Kolejarzom ,pionierom Malczyc, którzy w 1945 roku uruchamiali stację Małoszyn /Malczyce/.
Na kolejne 100 lat życzymy wszystkim mieszkańcom Malczyc i gminy refleksji nad przeszłością, pewnego jutra, rzetelnej pracy na rzecz wspólnego dobra.

Zarząd SSMio

 4_100     2_100    9_100

 


 

Dzień Wszystkich Świętych 2018

Członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic w okresie przed Świętem Zmarłych tradycyjnie zajmowali się porządkowaniem grobów pionierów Malczyc.
Zadbane groby którymi od szeregu lat opiekuje się stowarzyszenie w dniu 1 listopada zostały dzięki przekazanym nieodpłatnie kwiatom i zniczom efektownie przystrojone. Dziękujemy serdecznie właścicielom : sklepu ogrodniczego z ul 1-go Maja, kwiaciarni z ul 1-go Maja, kiosku obok cmentarza przy ul. Mickiewicza, oraz Sklepu Prymus Malczyce ul. 1- go Maja.

Pod tablicami na ścianie kaplicy zapalone zostały przez nas patriotyczne znicze, do których dołączyło się wielu z odwiedzających groby swoich bliskich na naszym cmentarzu.

W okresie przed Świętem Zmarłych członkowie stowarzyszenia zamontowali nową tablicę poświęconą 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W miesiącu wrześniu tablica ta została poświęcona w czasie mszy świętej w kościele parafialnym. Tablica została wykonana przez Stowarzyszeni Sympatyków Malczyc i okolic ze środków na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Malczyce. W najbliższą niedzielę z okazji przypadającej w tym dniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości o godzinie 11.15 pod tablicą zostanie złożony przez członków stowarzyszenia wieniec z kwiatów biało - czerwonych oraz odprawione zostaną modlitwy z udziałem ks. kapelana gościa naszej parafii.
Zapraszamy serdecznie członków stowarzyszenia oraz wszystkich mieszkańców do udziału w tej uroczystości

Zarząd SSMio

 wszystkich-swietych-2018

 

 

Zapraszamy na ognisko

K o m u n i k a t dla członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.

Zapraszam wszystkich członków naszego stowarzyszenia do udziału w kolejnej imprezie organizowanej w tym roku. W dniu 11 października 2018r o godzinie 17-tej na stadionie przy ul Polnej w Malczycach organizujemy Niepolityczne Ognisko połączone ze wspólnym śpiewem piosenek patriotycznych, tak jak to było na sierpniowym spotkaniu integracyjnym po Rajdzie Rowerowym. Akompaniować będzie na akordeonie p. Jan Plewczyński z Legnicy. Przy ognisku przewidujemy grillowania lub pieczenia kiełbasek, będzie gorąca herbata i wino. Zaproszenie aktualne jest również dla bliskich naszych członków oraz waszych znajomych. Udział bez wpłaty własnej, impreza w ramach naszego projektu złożonego do Gminy Malczyce p.n. Majówka nad Odrą.

Prosimy o zabranie ze sobą śpiewników rozdanych na imprezie integracyjnej w sierpniu br.

Prezes SSMiO

ssmio_ognisko

 

 


 

Poświęcenie pamiątkowej tablicy

Zapraszamy na poświęcenie pamiątkowej tablicy przygotowanej przez SSMio upamiętniającą pierwszych osadników na naszym terenie które nastąpi w dniu 16 września br na mszy świętej o godzinie 12 - tej w kościele w Malczycach.
Po mszy nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą poświęconej naszym Sybiraków  z okazji Dnia Sybiraka przypadającego w dniu 17 września br .

Zarząd Stowarzyszenia


 

Komunikat w sprawie wycieczki do Rumunii

 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zamierza zorganizować w dniach 30 kwietnia 2019 r. – 05 maja 2019 r. wycieczkę autokarowa do Rumunii, przewidywany koszt około 1300 zł.
Wycieczka dojdzie do skutku gdy do dnia 10 września br. zapisze się 50 uczestników, zarówno członków stowarzyszenia i ich bliskich jak i osób z poza niego.
Propozycja nasza jest aby od 1 września br. do 10 września br. w pierwszej kolejności zapisywali się członkowie stowarzyszenia natomiast wszystkie pozostałe chętne osoby zapisywały się również od 01 września do 10 września br. na osobnej liście.
Zapisy w sklepie drogeryjnym przy ul 1-go Maja lub telefonicznie 696 415 821 Janina Jachymska. Po 10 września br. osobnym komunikatem poinformujemy czy wycieczka dojdzie do skutku.

 

Organizatorzy

 

 


 

Komunikat

 Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 18,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach odbędzie się zebranie ogólne członków i kandydatów Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.
Tematem zebrania będą sprawy związane z organizowanym w dniu 25 sierpnia 2018r XVII Piknikiem Nad Odrą – Rajdu Rowerowego i Spaceru z Kijkami.
Przypominam o opłaceniu składki członkowskiej.

 Zarząd SSMio

  


 Zapraszamy na rajd rowerowy

 Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic organizuje w ramach XVII Pikniku Nad Odrą V Rajd Rowerowy pod nazwą „Szlakiem pierwszych powojennych osadników Gminy Malczyce”

 Trasa rajdu: Malczyce – Rachów – Chomiąża – Rzeczyca – Brodno – Szczepanów – Lipnica – Chomiąża – Malczyce ( długość trasy około 25 km).

 I.Cel rajdu.
- Przypomnienie przybycia 70 lat temu pierwszych osadników do Gminy Malczyce ( min. skąd przybyli do poszczególnych miejscowości ówczesnej gminy Malczyce).
- Popularyzacja turystyki rowerowej oraz aktywnego wypoczynku.
- Integracja społeczności lokalnej Gminy Malczyce.
- Możliwość znakowania rowerów przez policję.

 II Organizator.
Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic 55-320 Malczyce, ul. Sienkiewicza 10A.

III.Termin rajdu.
-Rajd odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2018r.
-Planowany start - parking obok Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach,  ul. Sienkiewicza 10,
-Godz. 12.00 – 13.00 – znakowanie rowerów przez policję.
-Godz. 13.00 – 13.30 – zbiórka uczestników.
-Godz. 13.30 – start V Rajdu Rowerowego
-Zakończenie rajdu około godz.15-tej na terenie przystani kajakowej na zapleczu Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach, ul. Sienkiewicza 10.
-Ponadto poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu, wręczenie dyplomów uczestnictwa i gadżetów.
-Zapisy od 1 sierpnia 2018r do 22 sierpnia 2018r w sklepie drogeryjnym przy ul. 1 Maja lub telefoniczne 696 415 821 / Janina Jachymska/.
-Uczestnicy wpłacają do dnia 22 sierpnia 2018r wpisowe – dzieci do lat 15 – 5 zł, pozostałe osoby – 10 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia i organizację rajdu.
Uwaga: udział dzieci do lat 13-tu tylko pod opieką rodziców / opiekunów, młodzież do lat 18 za pisemną zgodą rodziców.
Regulamin V Rajdu Rowerowego dostępny jest  w sklepie drogeryjnym.

Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej - więcej załącznik

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej - więcej załącznik

 rajd_rowerowy_2018

 

 

Zapraszamy na spacer z kijkami

 

Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic organizuje w ramach VXII Pikniku Nad Odrą II Spacer z Kijkami z okazji „70 rocznicy nadania nazwy Malczyce” naszej miejscowości.

 Trasa spaceru:  Parking Gminnego Ośrodka Kultury, ulice: Sienkiewicza – Ogrodowa - droga nad kanałem portowym –Sportowa – Krótka – Jana – Mickiewicz – Polna -  Pocztowa – Traugutta –Klonowa – Mylna – Ogrodowa – Mazurowicka - Gajowa-Gaik - Kolonia Papierni - skrót przez teren byłej papierni – Sienkiewicza - przystań kajakowa obok Gminnego Ośrodka Kultury /około 7km/.

  I.    Cel Spaceru z kijkami:    Przypomnienie wydarzenia z przed 70 lat jakim było nadanie naszej Miejscowości nazwy Malczyce nawiązującej do miejscowości położonej na Kresach w województwie  lwowskim, z którego przybyło wielu pierwszych osadników.

 -Popularyzacja aktywnego wypoczynku,  Integracja lokalnej społeczności.

  II. Organizator.

 Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic 55-320 Malczyce, ul. Sienkiewicza 10A.

  III Termin Spaceru.

 -  Spacer odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018r.

 -  Start  godz. 14.00 - parking Gminnego Ośrodka Kultury  -  trasa jak wyżej.

 -  Zakończenie -- przystań kajakowa obok Gminnego Ośrodka Kultury - poczęstunek dla uczestników.

 ZAPISY: od dnia 01.08. do 22 .08. 2018r. oraz pobranie kart uczestnictwa w sklepie     drogeryjnym  przy ul. 1-go Maja lub tel.696 415 821.

 Wpisowe   - uczestnicy wpłacają do dnia. 22.08. 2018r. po 10 zł /ubezpieczenie.

 Regulamin spaceru dostępny jest  w sklepie drogeryjnym i na stronie internetowej Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic

  karta zgloszenia - więcej załącznik

 rajd_kijki_2018

 

 

 


 

Zapraszamy na wycieczkę do Skalnego Miasta

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic informuje, że organizowana jest w dniu 29 września br. jednodniowa wycieczka autokarowa do Czech.
Na nasze zamówienie firma Zawisza Travel z Legnicy przygotowała atrakcyjną propozycję trasy m.in. do Skalnego Miasta ( Adrspach) oraz do miejscowości Broumov gdzie zwiedzany będzie piękny barokowy Klasztor Benedyktyński z wyjątkową średniowieczną kopią Całunu oraz Browar Opata połączony z degustacją piwa.
Koszt wycieczki przy udziale minimum 50 osób wynosi - 90 zł /autokar, pilot - przewodnik, oraz ubezpieczenie NNW i Kl.
Planowany wyjazd z Malczyc to godzina 5.45 a powrót około godzin 21 - 22 .
Zapisy wszystkich chętnych /nie tylko członków stowarzyszenia / z uwagi na konieczność podpisania umowy z organizatorem - do dnia 10 lipca br. natomiast termin wpłaty za wycieczkę do 31 lipca br. Zapisy i wpłaty dokonujemy w naszym stałym miejscu wykorzystywanym przy organizacji wycieczek tj. w sklepie drogeryjnym przy ul. 1 Maja w Malczycach. Zapisy można również dokonać telefonicznie dzwoniąc pod nr 696 415 821 /Janina Jachymska/.
Ponadto uczestnicy we własnym zakresie zakupują 505 koron czeskie na pokrycie kosztów biletów wstępu i przekazują najpóźniej do dnia 20 września br. pod adres jw., z tego :
- 80 kcz wstęp do Skalnego Miasta
- 50 kcz rejs łódką po jeziorku skalnym
- 155 kcz wstęp do klasztoru
- 220 kcz „ do browaru z degustacją

 

Nie przewidujemy zbiorowego posiłku obiadu, chyba, że uczestnicy postanowią inaczej.

Warunkiem koniecznym aby wycieczka doszła do skutku jest zgłoszenie przynajmniej 45 - 50 osób do dnia 10 lipca. Dalsze informacje w kolejny komunikacie po 10 lipca br. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Organizatorzy

 


 

Spotkanie za jeden uśmiech

Stowarzyszenie Sympatykow Malczyc i okolic w ramach partnerskich wizyt z cyklu „Spotkania za jeden uśmiech” gościło 16 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Rudnej. Tożsame stowarzyszenie zostało założone w 2006 r. i jest znaczącym liderem wśród organizacji działających w Rudnej i całej gminie Rudna. Wśród wielu celów jakie Towarzystwo sobie wyznaczyło, istotną rolę pełni misja promocji i popularyzacji Rudnej i gminy oraz działalność na rzecz rozwoju turystyki w środowisku wiejskim i szerokiej współpracy z innymi stowarzyszeniami. Kilkunastoosobowej grupie przybliżono historię Malczyc, pokazano nieliczne ale znaczące punkty historyczne miejscowości i zwiedzono największy zakład pracy w Malczycach: stocznię rzeczną „MALBO” oraz znajdującą się na jej terenie Izbę Muzealną prowadzoną przez lokalne stowarzyszenie. Wizyty studyjne jakie propagujemy od lat, spełniają przede wszystkim aspekt edukacyjno - poznawczy – wyjaśnia inicjator spotkania Adam Haładus. Krótkie wypady turystyczne są również doskonałym przykładem wzajemnego przekazywania sobie doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach stowarzyszeniowej współpracy przy wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju i dobrosąsiedzkiej współpracy – dodaje współorganizator spotkania i prezes towarzystwa z Rudnej DanutaAdamska. Spotkanie, po wzajemnej wymianie upominków, zakończyła wspólna degustacja lokalnych, malczyckich produktów zorganizowanego na terenie rekreacyjnym stoczni „MALBO”.

Zobacz zdjęcia : Kliknij mnie!

 rudna_1


 

Odra - rzeka która łączy

Wiosna jest najpiękniejszą porą roku, pobudzającą do życia nie tylko florę i faunę, ale również grupywycieczkowe. Malczyce, dzięki wieloletnim staraniom Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic stały się turystycznym punktem, wartym zwiedzenia dlazorganizowanych rajdów jak również pojedynczych turystów i osób przebywających w naszej gminie. W sobotę 19 maja 2018r.stowarzyszenie gościło, kolejną 50-osobową wycieczkę, przygotowanątym razem przez zaprzyjaźnione Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Tegoroczna, już druga wycieczka zorganizowana przez TZG z cyklu: "Wiosna nad Odrą" odwiedziła Lubiąż, Malczyce, Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej oraz zamek na wodzie w Wojnowicach. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe, członkowie bliźniaczego stowarzyszenia z Głogowa zwiedzili tylko Izbę Muzealną i stocznię „Malbo” w Malczycach. Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziła nowa, wzbogacona ekspozycja wystawiennicza naszej Izby – podkreślił prezes Kazimierz Szremski, będący równocześnie opiekunem – kustoszem malczyckiej placówki. Szczególną uwagę zwiedzających wywołały nowo budowane barki rzeczne znajdujące się na pochylni stoczni w Malczycach. Jedna z nielicznych stoczni rzecznych, jaka istnieje w Polsce buduje statki przede wszystkim dla armatorów zagranicznych. Wielkie wrażenie turystów wywołał kadłub barki masowca o wyporności 2500 T. Ten 86 metrowy frachtowiec będzie ukończony w połowie czerwca i dostarczonyrzeką Odrą do Szczecina, następnie Morzem Bałtyckim do Holandii – zaznaczył oprowadzający Józef Szremski. Organizatorzy i opiekunowie grupy zwiedzającej Zbigniew Mazurek i Antoni Bok zaakcentowali, że Odra jest rzeką, która łączy nasze miejscowości i zmusza oba stowarzyszenia do dalszego wspólnego działania. Grupę turystyczną oprowadzali Edward Kin, Ryszard Skuła, Józef Szremski i Kazimierz Szremski. Stowarzyszenie dziękuje Prezesowi i Zarządowi stoczni za możliwość zwiedzania w czasie prowadzonych prac montażowych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizyty.

 

Zobacz więcej na : Kliknij mnie!

 

 glogow_4      glogow_1      glogow_6


 

100 - lat dla Odry Malczyce

Trzy pokolenia piłkarzy, działaczy, kibiców i sympatyków Odry Malczyce spotkało się 2 czerwca 2018r. na stadionie sportowym przy ul. Mickiewicza, aby rozpocząć uczystości z okazji Jubileuszu 70- lecia sportu w Malczycach oraz 60 – lecia powstania klubu piłki nożnej Odra Malczyce. Pierwsze, udokumentowane historie związane z zakładaniem różnych sekcji sportowych pod jednym szyldem klubowym, pojawiają się w archiwalnych zapiskach GRN w 1948r. Wiodącą sekcją od samego początku była piłka nożna, działająca przy największych zakładach w Malczycach. Dwa kluby piłkarskie, niezależnie działające na terenie Malczyc Unia - działająca przy papierni i Spójnia skupiająca pracowników cukrowni po blisko dziesięciu latach w 1958 roku połączyły się i stały się Ludowym Klubem Sportowym Odra Malczyce - wspomina Kazimierz Szremski, wieloletni prezes i działacz społeczny. Jubileuszowe uroczystości rozpoczął mecz pomiędzy rocznikowo Starszym i Młodszym składem byłych piłkarzy Odry Malczyce. W składach drużyn znaleźli się również zaproszeni goście. Wynik 5:3 dla zawodników z niższą średnią wieku, oddaje emocje i zaangażowanie jakie panowały w trakcie potyczki. Wszyscy uczestnicy, łącznie ze zgromadzoną publicznością byli zaskoczeni wyborną techniką i doskonałą formą fizyczną byłych zawodników Odry Malczyce. Uroczystości zakończyły się wspólnym piknikiem i sportową biesiadą na zapleczu stadionu. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom naszego spotkania, za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w naszym spotkaniu. Szczególne wyrazy wdzięczności składam społecznym działaczom naszego klubu i sponsorom za pomoc w organizacji meczu i uroczystości jubileuszowych. Wierzę, że nasze kolejne spotkania w ramach tak wspaniałego jubileuszu będą kontynuowane – podkreślił pomysłodawca i współorganizator imprezy Zbigniew Naskręt.
red. Ryszard Skuła

 odra_spotkanie_2018

 


 Kresowiacy w Malczycach

 Z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic oraz członka Zarządu UMWD dr Tadeusza Samborskiego na zaproszenie dyrektora GOK w Malczycach i wójta gminy Malczyce w sali widowiskowej w Malczycach w dniu 28 kwietnia 2018r. wystąpił Polski Zespół Ludowy „Kresowiacy” z Lidy na Białorusi. Licznie zgromadzona publiczność z całego powiatu średzkiego wysłuchała blisko 1,5 godziny program „Pieśni Patriotyczne”. Zespół „Kresowiacy” powstał w 1990 roku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie na Białorusi. Wśród założycieli zespołu znalazło się kilku muzyków entuzjastów, którzy stali się jego trzonem. Dzięki wysokim wymogom stawianym przez dyrygenta, wytężonej pracy i ogromnym talentom, chór osiagnął bardzo wysoki poziom artystyczny. Śpiewa na cztery głosy z akopaniamentem a także a capella. Ich repertuar obejmuje utwory klasyczne takich kompozytorów jak: Beethowen, Schuber, Mozart, Moniuszko, Lutosławski. Wśród wykonywanych utworów znajdują się pieśni patriotyczne, ludowe i regionalne oraz religijne. Zespoł szczyci się wydaniem 3 płyt kompaktowych oraz zdobyciem szeregu nagród i wyróżnień. Delikatny śpiew, czysta intonacja głosów a przede wszystkim perfekcyjne opracowanie muzyczne utworów ubogacało 100 minutowe spotkanie z malczycką widownią. Zaproszenie do wspólnego śpiewu, przypomnienie pełnych zwrotek trochę zapomnianych pieśni „naszych babć i rodziców” rozgrzały licznie zgrowadzoną społeczność. Ze wzruszeniem wysłuchała koncertu „starsza - kresowa” publiczność, sentymentalnie odsyłając wspomnienia do Wschodnich Rubieży dawnej RP. Kilkuminutową owacją i wręczeniem kwiatów zakończył się koncert pieśni w wykonaniu zespołu „Kresowiacy” z Lidy. Z niecierpliwością czekamy na wrześniową IV Malczycką Galę Kresową z udziałem kilkunastu zespołów z danych Kresów RP, jaka po blisko 4 letniej przerwie powraca na malczycką scenę.

 


 

Komunikat uczestników wycieczki autokarowej Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic do województwa zachodniopomorskiego, Berlina i Poczdamu w dniach 28.04 - 01.05. 2018 r.

Z uwagi na zbliżający się termin wyjazdu podajemy kilka informacji przydatnych dla jej uczestników.
Wycieczka organizowana jest przy współpracy z nami Firm Lipsa Travel z Cieszyna oraz Zawisza Travel z Legnicy /autokar/.
Godziny wyjazdów wg następującego harmonogramu / dotyczy to osób wsiadających w Malczycach lub najbliższej okolicy/. Wsiadamy wg. wskazanych przez organizatorów miejsc w autobusie, podobnie będzie z noclegami:
- Mazurowice - 5.40 - obok krzyża
- Malczyce - 5.45 - parking ul. Traugutta /obok Urzędu Gminy
- Rachów - 6.00 - przystanek autobusowy

Trasa wycieczki i zwiedzanie wg. wcześniejszego komunikatu:
- 1 dzień Paradyż, Gorzów Wlk., Wałcz, Międzywodzie nocleg w ośrodku rekreacyjnym Metamorfoza
- 2 dzień Świnoujście, Kurorty Cesarskie Ahlbeck, Heringsdorf, rejs statkiem do Międzyzdrojów kwatera jw. Wieczorem spotkanie integracyjne.
- 3 dzień Kamień Pomorski, Szczecin, Cedynia, Chwarszczary nocleg w hotelu Bastion w Kostrzyniu.
- 4 dzień Berlin, Poczdam, Malczyce _ przyjazd około godziny 23.00
Naszym przewodnikiem będzie p. Leszek Lipsa z Cieszyna.
Z uwagi na zapowiadane zmiany pogody prosimy o przygotowanie odpowiedniego ubioru m.in. przeciwdeszczowego. Pamiętamy o zabraniu dokumentów tożsamości. Osoby posiadające Europejskie Karty Ubezpieczenia proszone są o ich zabranie ze sobą. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Osoby które jeszcze nie uzupełniły całości wpłat proszone są o ich dokonanie

Organizatorzy

 

 


 

Wesołych Świąt

 


 

Wieczór Kolęd już za nami

Stara pieśń kolędowa
święć się, święć się wieczne lata
zawsze żywa, zawsze nowa
i w serdeczną treść bogata”.

To już siódmy raz Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic 20 stycznia 2018 r. zorganizowało wieczór kolęd. Inicjatywa organizowania wspólnego śpiewania kolęd stała się w naszej gminie pięknym zwyczajem, który gromadzi coraz większą liczbę osób.
Uczestników uroczystości powitał prezes Kazimierz Szremski. Na wspólne śpiewanie przybyli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, zaproszeni goście wśród nich wójt gminy Piotr Frankowski z małżonką, skarbnik gminy Marcin Popiuk, proboszcz parafii Bolesław Sylwestrzak, przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Stanisław Waszkowicz.
Miłą niespodzianką był koncert chóru parafialnego „Miłości Dwie”, który od lat prowadzi Aldona Janik. Elementy jasełek wzbogaciły program i wprowadziły w miły nastrój.
Kolędowanie jest jednym z najstarszych obrzędów zakorzenionych w chrześcijańskiej tradycji i polskiej kulturze. W tych na pozór prostych pieśniach zawarte jest bogactwo treści teologicznych, potrafią wzruszać ( Jezus malusieńki ), a kolęda „Gdy Śliczna Panna” – to jedna z najpiękniejszych tkliwych kolęd – kołysanek.
W sobotni styczniowy wieczór kilkanaście polskich kolęd zabrzmiało uroczyście wśród nich arcykolęda „Bóg się rodzi” napisana do melodii uroczystego poloneza i przywodząca na pamięć potęgę dawnej Rzeczypospolitej. Wciąż wzrusza ostatnia zwrotka – modlitwa za pomyślność Ojczyzny i Jej obywateli.
Św. Jan Paweł II powiedział, że Bóg dał nam kolędy po to „aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas”. Z tego bogactwa kształtowanego przez pokolenia Polaków przez wieki czerpaliśmy siłę i umacnialiśmy naszą wspólnotę i tożsamość. Pielęgnowanie tego pięknego obrzędu jest wyrazem szacunku wobec naszych przodków, ale przede wszystkim świadectwem tworzenia się więzi wspólnotowych.
Niech nasze wspólne świętowanie i śpiewanie będzie okazją do wzajemnej życzliwości i umacniania więzi .
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim członkom za aktywną postawę w przygotowanie uroczystości.
Dziękujemy:
- dyrekcji szkoły za udostępnienie pomieszczeń na czas trwania uroczystości,
- Aldonie Janik i członkom chóru „Miłości Dwie” za wspólne śpiewanie.

Organizatorzy

koleda_1_2018       kolenda_3       koleda_8_2018

koleda_4_2018    koleda_6_2018       koleda_5_2018

 

 


 

Zaproszenie na VII Wieczór Kolęd

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic informuje że   w sobotę 20 stycznia br. w auli Szkoły Podstawowej przy ul Szkolnej /była sala gimnastyczna/ rozpocznie się kolejny Wieczór Kolęd organizowanych przez Stowarzyszenie.

Do udziału zapraszamy wszystkich członków oraz ich bliskich. Zapisy i wpłata ustalonej na 10 zł składki do dnia 17. 01. br. w sklepie drogeryjnym przy ul. 1-go Maja. Przewidywany jest poczęstunek przygotowany przez członków Stowarzyszenia.

Zaproszenie do występu i wspólnego udziału w naszej imprezie integracyjnej przyjął "Chór Miłości Dwie" parafii NP. NMP. w Malczycach a poprowadzi go jego Dyrygent Pani Aldona Janik.

 Zarząd SSMio

 


 

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w salce katechetycznej przy plebanii w Malczycach ul. Mickiewicza, odbędzie się zebranie członków i kandydatów Stowarzyszenia ( ponieważ nasze pomieszczenie w Domu Kultury jest w remoncie).
Tematem posiedzenia będą sprawy związane z organizacją Wieczoru Kolęd, który odbędzie się 20 stycznia 2018r o godz. 17-tej w Szkole Podstawowej w Malczycach ul. Szkolna, oraz propozycje działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
Zarząd Stowarzyszenia


 Wesołych Świąt

W oczekiwaniu na zbliżające się Świeta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w spokoju i wzajemnej bliskości. Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów  każdym dniu nadchodzącego Nowego 2018 Roku

życzy

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

wesolych_swiat_2017

 


 

Zapraszamy po odiór kalendarza na 2018 rok

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic informuje, że jest możliwość odebrania w sklepie drogeryjnym przy ul 1-go Maja kalendarzy wydanych przez Stowarzyszenie na rok 2018.
Z uwagi na wysoki koszt druku poszczególnego kalendarza /16,60 szt. za 1 szt./ ogólne zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 20 października br. postanowiło o dobrowolnej dopłacie kwoty 5 zł do każdego egzemplarza przez jego nabywcę.
Zarząd SSMio

 


KOMUNIKAT

Organizatorzy wycieczki autokarowej do województwa zachodniopomorskiego oraz Berlina   i Poczdamu w dniach 28.04 - 01.05.2018 r. informują, że od 15 listopada 2017 r. rozpoczynamy zapisy chętnych do wyjazdu.

Do dnia 25 listopada br. możliwość zapisania się mają członkowie SSMio oraz ich bliscy, po tym terminie w miarę wolnych miejsc wszystkie pozostałe chętne osoby. Przewidywany koszt wycieczki (dla 60 osób) to kwota 785 zł. Szczegółowy zestaw kosztów znajduje się w dalszej części komunikatu. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami organizacji naszych wycieczek, proponujemy zapisy i miesięczne wpłaty w sklepie drogeryjnym przy ul. 1-go Maja w Malczycach lub u Janiny Jachymskiej numer kom. 696 415 821.

Harmonogram wpłat: listopad 2017 - marzec 2018 zł.   po 150 zł   = 750 zł. 20 kwietnia 2018 -35 zł + 100 zł bilety wstępu i rejs statkiem i 12 euro /przewodnik i wstęp do pałacu/.

Ramowy program wycieczki:

1 dzień

5.45 wyjazd z Malczyc

Przejazd do Gościkowa i zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztornego Paradyż. Przejazd do Gorzowa Wielkopolskiego i spacer Bulwarem Nadwarciańskim, zwiedzanie katedry, Stary Rynek. Przejazd do Wałcza i wizyta na Cmentarzu Wojennym oraz wizyta w skansenie historycznym z umocnieniami Wału Pomorskiego. Przejazd do Międzywodzia, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, przejazd do Świnoujścia i zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża. Następnie przejazd do Niemiec do tzw. Kurortów Cesarskich i spacer promenadą nadmorską pomiędzy Ahlbeck a Heringsdorf. Następnie rejs z Heringsdorf do Międzyzdrojów. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja połączona z wieczorkiem integracyjnym i muzyką.

3 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Kamienia Pomorskiego i wizyta w Katedrze św. Jana Chrzciciela ze zwiedzaniem wirydarza i prezentacją organową (w miarę możliwości organizacyjnych katedry). Następnie przejazd do Szczecina i spacer po mieście, m.in.: Wały Chrobrego, Baszta Siedmiu Płaszczy, Rynek Sienny, Zamek Książąt Pomorskich. Przejazd do Cedyni pod Górę Czcibora z pomnikiem upamiętniającym Bitwę pod Cedynią z 972 roku. Przejazd do Chwarszczan i wizyta w kaplicy templariuszy. Przejazd do Kostrzynia nad Odrą, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Berlina i zwiedzanie, m.in.: East Side Gallery (136 m fragment Muru Berlińskiego), Checkpoint Charlie (dawne przejście graniczne pomiędzy Berlinem Zachodnim a NRD), Brama Brandenburska, Reichstag, Kościół Pamięci, Charlotenburg (z zewnątrz). Przejazd do Poczdamu i obiad, a następnie spacer po ogrodach przy Pałacu Sanssouci oraz Pałac Cecilienhof – miejsce Konferencji Poczdamskiej. Wyjazd z Poczdamu w późnych godzinach popołudniowych i powrót do Malczyc około 23.00.

 Cena obejmuje:

- 2 noclegi w ośrodku wypoczynkowym ** w Międzywodziu, 1 nocleg w hotelu *** w Kostrzynie,

- 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad w Niemczech w ostatnim dniu wycieczki,

- wieczorek integracyjny z muzyką (DJ na 5 godzin),

- wynajem zestawów słuchawkowych na całą wycieczkę,

- opiekę pilota,

- ubezpieczenie KL + NW .

- Cena obejmuje również: przejazd autokarem klasy LUX /WC, DVD, klimatyzacja ,barek/ oraz parkingi .

 Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych:

skansen historyczny Wałcz (2 zł/os), Muzeum Obrony Wybrzeża (10 zł/os), rejs Heringsdorf – Międzyzdroje (55 zł/os), wirydarz katedry w Kamieniu Pomorskim (2 zł/os),przewodnik Szczecin (4 zł/os), Chwarszczany (cena podana później), przewodnik Berlin i Poczdam (około 6 €/os), Pałac Cecilienhof (6 €/os).

   Organizatorzy

 


 

Za nami dzień Wszystkich Świętych

Tradycyjnie w okresie Święta Zmarłych członkowie stowarzyszenia pracowali przy porządkowaniu grobów pionierów Malczyc. W pracach brały udział panie: Barbara Kin, Krystyna Mróz, Danuta Pabich, Maria Kornaś – Stojko, Janina Jachymska i Maria Smolińska.
Wykonano również renowację grobu pierwszego dyrektora papierni inż. Mikołaja Niszczyńskiego. Pracownicy Malczyckich Usług Komunalnych rozebrali i wywieźli stary nagrobek. W jego miejsce wykonano nowy wykorzystując przekazane nieodpłatnie płyty nagrobne. W pracach członków stowarzyszenia wspierali pracownicy Stoczni Malbo. W dzień zaduszny nagrobek został poświęcony przez ks. proboszcza Bolesława Sylwestrzaka. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspomagali aby groby którymi opiekuje się stowarzyszenie mogły wyglądać jak najładniej, m.in. państwu Joannie i Dariuszowi Dolakom za przekazanie pięknych chryzantem, państwu Joannie i Bogusławowi Grabowieckim oraz państwu Oczyńskim i Żurawieckim za przekazanie wkładów do zniczy oraz tym osobom ze stowarzyszenia, które przekazały znicze i stroiki.
Pod tablicami na ścianie kaplicy zapalone zostały znicze patriotyczne, które przypominają, że pamiętamy o tych którzy już odeszli. K.Sz.

 


 

Stowarzyszenie wśród najlepszych organizacji pozarządowych województwa dolnośląskiego.

 

Uroczystość podsumowała działalność organizacji pozarządowych na terenie województwa w roku 2016. Cztery organizacje otrzymały wyróżnienia w 6. edycji „zDolne NGO” na Galii jaka odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy w dniu   12 września br.

Tytuł laureata przypadł Towarzystwu Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Trzy organizacje otrzymały wyróżnienia a wśród nich z drugą lokatą Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic. Wyróżnienia wręczał Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski. Są to kolejne wyrazy uznania jakie w ostatnich latach otrzymaliśmy za naszą działalność społeczną.

Ponadto dr Tadeusz Samborski jako Przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych uhonorował trzy osoby i dwa stowarzyszenia wśród nich naszego członka Adama Haładusa za wieloletnie działania prospołeczne na rzecz swojej małej ojczyzny.

Organizatorzy zaprosili na uroczystą Galę wójtów i starostów z terenu działania laureatów.

Składamy podziękowania wszystkim członkom stowarzyszenia, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

 Zarząd SSMio

 

nagroda_1    nagroda_2    nagroda_3


 

K O M U N I K A T

 

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zamierza zorganizować w dniach 27.04. – 04.05.2018r wycieczkę autokarową do Chorwacji. Planowany program wycieczki poniżej.

Przewidywany koszt (ceny wg. cennika 2017) wycieczki około 1500 zł, oraz około 70 euro na bilety wstępu i przewodników lokalnych oraz 110 kun (1 kuna chorwacka tj. około 0,60 zł).

Cena 1500 zł obejmuje: wynajem autokaru, 5 noclegów w hotelu, 5 śniadać, 5 obiadokolacji, obiad w Słowenii, opieka pilota, ubezpieczenie KL + NW, obowiązkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, parkingi, koszty administracyjne, wynajem słuchawek, planowana integracja.

Ponadto kwota 1500 zł liczona jest gdy będzie minimum 60 uczestników, mniejsza liczba spowoduje wzrost kosztów.

Aby wycieczka doszła do skutku konieczne jest zapisanie się do dnia 20 września 2017r minimum 50 uczestników oraz wpłacenie do 30 września 2017r I miesięcznej raty w wysokości 200 zł od osoby. Pozostałą kwotę 1300 zł wpłacać będziemy od miesiąca października do marca 2018r po 200 zł oraz do 15 kwietnia 2018r – 100 zł + środki w walutach obcych. Brak zgłoszenia minimalnej ilości chętnych ( 50 osób) spowoduje rezygnacje Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic z organizacji tej wycieczki i zwrot całej wpłaconej kwoty 200 zł.

 Zapisy chętnych prowadzone będą od 1 września 2017r tradycyjnie u pani Joli w sklepie drogeryjnym przy ul. 1 Maja w Malczycach. Ilość miejsc ograniczona ( 65 osób).

 Organizatorzy

Program wycieczki:

Chorwacja

27 kwietnia – 4 maja 2018

Zagrzeb – Jeziora Plitwickie – Dubrownik – Split – Jaskina Postojna

1 dzień

Wyjazd z Malczyc około .........., przejazd do Republiki Czeskiej, gdzie spotkanie z pilotem w Ołomuńcu około 23.00. Następnie nocny przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji.

2 dzień

Przyjazd do Zagrzebia i zwiedzanie miasta. Przejazd do hotelu tranzytowego w okolicach Zagrzebia. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich i zwiedzanie parku (około 4 godziny). Przejazd do hotelu na wybrzeżu Bośni i Hercegowiny w pobliżu Neum. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień

Śniadanie, czas wolny na wypoczynek a następnie wyjazd na Fish Picnic(z posiłkiem, winem i muzyką) doliną rzeki Neretwy.Powrót do hotelu, nocleg.

5 dzień

Śniadanie, wyjazd do Dubrownika na zwiedzanie miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Splitu i zwiedzanie miasta. Przejazd do hotelu w okolicach Senj/Crikvenica. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Słowenii do Jaskini Postojnej – zwiedzanie. Obiad i wyjazd w drogę powrotną do kraju

 8 dzień

Powrót do Polski w godzinach porannych.

 

 


 

ssmio_wklejka_na_ponorame_malczyc_21

 


 

Niedzielni Goście  

W samo południe ostatniej niedzieli /20 sierpnia br./ naszą Izbę Muzealną odwiedziła Grupa Motocyklowa WETERANI z odległego Gostynia. Licząca blisko 20 osób, zakochanych w pięknych motorach od kilku lat jezdzi po Polsce do wybranych z internetu miejsc. Wybór naszej Izby jako celu kolejnego ich wyjazdu był dla nas kompletnym zaskoczeniem. Lider grupy p.Wojciech Partyka mówił,że był to wybór świadomy, od dawna śledzi  w internecie działania naszego stowarzyszenia.Razem z kol. Adamem Haładusem oprowadzaliśmy ich  po Izbie i Stoczni przekazując naszą wiedzę o historii ziemi malczyckiej,losach rodziny Antoszewskich oraz stoczni.
O wrażeniach gości najlepiej świadczy wpis do naszej Księgi Pamiątkowej : Jesteśmy zaskoczeni zgromadzonymi zbiorami Stowarzyszenia. Bardzo bogata historia ziemi malczyckiej , udokumentowana zbiorami oraz słownym przekazem oprowadzających. Na zakończenie wpisu ogromne słowo" Dziękujemy" z trzykrotnymi wykrzyknikami oraz podpisami wszystkich członków grupy.
 Duże wrażenie na wszystkich zrobiło też zwiedzanie stoczni Malbo. Stojąca na pochylni na tzw. klatkach, będąca w końcowej fazie budowy ogromna barka budowana dla armatora holenderskiego o 90 metrowej długości,ponad 11 metrów szerokości i 5 metrach wysokości była tematem wielu pytań. Pytano m.in. o sposób jej wodowania kiedy na dole w basenie stoczniowym nie ma wody,ile trwa jej budowa i jej podróż do Holandii. Niektóre pytania były dociekliwe ponieważ członkami tej grupy są przedsiębiorcy i właściciele firm lokalnych z okolić Gostynia.
 Przy pożegnaniu p.Wojciech powiedział,że relacje z odwiedzin w Malczycach zamieści na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.weteran.4.pl i będzie zachęcał kolejne grupy do odwiedzenia naszej izby.
opr. K SZ
 

 m_0    m_3     m_4

m_1      m_5    m_2

Komuniat w sprawie wyjazdu na wycieczkę do Szwajcarji Saksońskiej

 

Organizatorzy wycieczki autokarowej Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic w dniach 26-27 sierpnia 2017r do Szwajcarii Saksońskiej informują, że wyjazd autokaru nastąpi o godz. 700 z parkingu przy ul. Traugutta w Malczycach.
Dodatkowe informacje miejsca wyjazdu:
Mazurowice - godz. 6,45 obok krzyża
Rachów - godz. 7,10 przystanek autobusowy.
Przypominamy o zabraniu dokumentów /dowód osobisty lub paszport/.
Wsiadamy według wskazanego rozmieszczenia miejsc dla poszczególnych osób przez organizatora.
Prosimy o uzupełnienie wpłat złotówkowych i euro. Ponadto proponujemy zakupienie niewielkich ilości koron czeskich, ponieważ nocleg i spotkanie integracyjne odbędzie się w Usti nad Łabą na terenie Czech /np. na toaletę/. Prosimy też o zabranie odpowiedniego ubioru stosownie do zapowiadanych komunikatów meteorologicznych, część zwiedzanych miejsc położonych będzie w górach.

Organizatorzy

 


 

XVI Piknik nad Odrą

 15 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zorganizowało XVI Piknik nad Odrą, który w tym roku został połączony z rajdem rowerowym i marszem nordic walking. W rajdzie rowerowym na trasie szlaku powodzi z 1997 r. o dystansie 22 km wzięło udział ponad 95 uczestników, natomiast 15 osób wzięło udział w spacerze z kijkami - tutaj dystans 7 km, uczestnicy tym samym uczcili przypadające na ten dzień dwie rocznice, gdyż data organizacji XVI Pikniku  nad Odrą zbiegła się z 20-leciem powodzi tysiąclecia jaka miała miejsce w 1997 r. oraz 200-leciem przystąpienia Malczyc do Powiatu Średzkiego.

 Tego dnia również  na odnowionym skwerze przy Odrze, oficjalnie odsłonięta została tablica upamiętniająca rocznicę 20-lecia powodzi. Tablicę uroczyście odsłonił Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski w asyście ks. Bolesława Sylwestrzaka, natomiast wstęgę przeciął prezes Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic Kazimierz Szremski.

 Uczestnicy rajdu i spaceru z kijkami jak i zebrani mieszkańcy tego dnia świętowali na stadionie sportowym przy ul. Polnej. Głównie zainteresowanie mieszkańców zwróciły przygotowane wystawy. Przedwojenne złote Malczyce - Malczyce z początku XX w. którą przygotowała Gmina Malczyce. Zaprezentowano również zbiór zdjęć z powodzi tysiąclecia - 1997 r. oraz dokumenty upamiętniające przystąpienie Malczyc do Powiatu. Można było też zobaczyć wykonane własnoręcznie prace dzieci z malczyckich placówek oświatowych - herb gminy.

 Nie zabrakło też atrakcji m.in. koncertu gitarowego Anny Łuckiej, mieszkanki Malczyc. Wystąpił również zespół Avangarde oraz DJ.

  Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic dziękuje za pomoc w organizacji XVI Pikniku Nad Odrą: - Gminie Malczyce za środki z programu Kultura i Dziedzictwo Narodowe - Fundacji Potrafisz Polsko za środki w ramach konkursu

Sponsorom:  Südzucker Polska SA we Wrocławiu, Stoczni Malbo w Malczycach, Firmie Majhen z Malczyc, Firmie Eco – Polcon z Malczyc, Państwu Dominice i Ireneuszowi Biedka, Bankowi Spółdzielczemu ze Środy Śląskiej, Jerzemu Musiewiczowi – kamieniarstwo – Lubiąż, Państwo Joannie i Bogusławowi Grabowieckim – sklep Prymus w Malczycach, Malczyckim Usługom Komunalnym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach,

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic, którzy angażowali się w przygotowanie prac do organizacji XVI Pikniku Nad Odrą.

 Dziękujemy firmom i Państwu Dominice i Ireneuszowi Biedka, Eco – Polcon oraz Stoczni Malbo w Malczycach za prace przygotowawcze na stadionie.

 Dziękujemy Wójtowi Piotrowi Frankowskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy Malczyce za pomoc w przygotowaniach.

 


 

Regulamin konkursu fotograficznego „Powódź 1997”

 

 I.  Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Powódź 1997”, jest Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic, zwany dalej „Organizatorem”.

 II.  Cel i tematyka konkursu

  Celem Konkursu jest pokazanie autorskich zdjęć z powodzi 1000 – lecia, która wystąpiła na terenie gminy Malczyce

 II.  Uczestnicy konkursu

  Konkurs "Powódź 1997” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, mieszkańców gminy Malczyce i powiatu średzkiego.

  III.  Zgłaszanie prac

  1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: rciszewska@onet.eu oraz wersji papierowej do członka stowarzyszenia Adama Haładusa (tel. 696 858 975), ul. Polna 13 w Malczycach. Zdjęcie musi być w formacie JPG.

 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i  1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.

 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

  -   dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

 -  numertelefonu, adrese-mail,

 -   tytuł fotografii,

 -  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny

 - datę i miejsce wykonania fotografii

  4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do7 lipca 2017 r.

 5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

 7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

  IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

  1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

 7. Decyzje Jury zostanie ogłoszone na XVI Pikniku nad Odrą w dniu 15 lipca 2017 r. , na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej stowarzyszenia.

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas „XVI Pikniku nad Odrą”, który odbędzie się na stadionie sportowym przy ul. Polnej w Malczycach.

  V.    Nagrody

   1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

 za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

   za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

  za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

 2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

  VI.  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sympatycymalczyc.org.pl

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic

 

 

Zapraszamy na XVI Piknik nad Odrą w dniu 15 lipca 2017 r.

                     progam_pikniku_2017              rajd_rowerowy_2_wersja_ostateczna             rajd_kijki_plakat_4_wersja_ostateczna

 


 

Komunikat

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 18,30 na stadionie sportowym LKS Odra przy ul. Polnej w Malczycach rozpocznie się Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.

Tematem będą sprawy związane z organizowanym w dniu 15 lipca 2017r XVI Piknikiem Nad Odrą. Zapraszamy zarówno członków jak i kandydatów stowarzyszenia

  Zarząd SSMio


 

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Już po raz trzeci Legnica była bazą zjazdu regionalistów z całej Polski. Tegorocznym hasłem przewodnim spotkania w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą był „Regionalizm dolnośląski - wspólne dziedzictwo różnych narodowości, wspólna troska i doświadczenia". Spotkaniu przewodniczył przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz członek Zarządu dolnośląskiego UM we Wrocławiu dr Tadeusz Samborski. Liderzy i członkowie stowarzyszeń, profesorowie i wykładowcy różnych uczelni, samorządowcy i dziennikarze z całego kraju uczestniczyli w 4 dniowej eskapadzie po najciekawszych zakątkach Dolnego Śląska połączonej z wykładami oraz publiczną dyskusją. Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic, które tegoroczną uchwałą zarządu Krajowego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP zostało przyjęte w poczet regionalistów reprezentowali: Adam Haładus i Ryszard Skuła. Zwiedzono m.in.: Lubomierz, Biedrzychowice, Rybnicę oraz Jelenią Górę gdzie zwiedzono Muzeum Karkonoskie a w kościele garnizonowym wysłuchano specjalnie przygotowany dla uczestników koncert instrumentalny z udziałem Dolnośląskiej Orkiestry Symfonicznej w Jeleniej Górze oraz miejscowego chóru. W kolejnym dniu uczestnicy zjazdu byli w Brzegu Dolnym, Starym Dworze (Jodłowy Młyn), Wołowie, Głębowicach, gdzie podejmowali ich najwyżsi włodarze miast i powiatu oraz lokalni proboszczowie. W trakcie spotkań wymieniano poglądy i spostrzeżenia z miejscowymi społecznikami, a także ludźmi zaangażowanymi w ocalanie i utrwalanie przeszłości oraz pamięci tragicznej historii Polski. W nowo odrestaurowanej sali królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, prelegenci zapoznali uczestników zjazdu z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki regionalizmu dolnośląskiego.

Ostatni dzień zjazdu zakończono uroczystą Mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń (gminę Malczyce reprezentowała OSP z Chomiąży) oraz podsumowanie i podziękowanie za aktywne uczestnictwo i działanie na rzecz własnych regionów oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień na Zamku Piastowskim w Legnicy. Wśród wyróżnionych osób znalazł się burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński odznaczony resortowym odznaczeniem za krzewienie kultury kresowej w gminie Środa Śląska a Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic otrzymało Akt Przyjęcia w poczet Krajowego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, które odebrał Adam Haładus i Ryszard Skuła. W czterodniowym III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą udział wzięło ponad 60 osób z terenu całego kraju.
 Opracował Adam Haładus

zjazd_1        uczestnicy_zjazdu_w_brzegu_dolnym 

zjazd_3_poczet                              uczestnicy_zjazdu_w_wolowie

 

 

Komunikat dla członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zainteresowanych udziałem w wycieczce organizowanej przez stowarzyszenie do Saksonii Szwajcarskiej  w dniach 26-27 sierpnia 2017r.

Zarząd stowarzyszenia informuje, że jest możliwość zapisania się do udziału w dwudniowej wycieczce autokarowej dla członków stowarzyszenia do malowniczej krainy w południowo-wschodniej części Niemiec.
W pierwszym etapie do dnia 30 czerwca zapisujemy członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic lub ich bliskich, po tym terminie w miarę wolnych miejsc będzie możliwość zapisania innych osób. Przewidywany koszt wycieczki to około 380-400zł / znany będzie po podpisaniu umów z organizatorem i przewoźnikiem/, oraz około 12 euro na wstępy do zwiedzanych obiektów. Zapisy i wpłaty po 150zł w miesiącach czerwiec i lipiec oraz do 10 sierpnia pozostałą ustaloną część kosztów.

Zapisy u p. Janiny Jachymskiej pod numerem telefonu 696415821 oraz w sklepie drogeryjnym u p. Mysliwców.

Organizatorzy

 

ITALIA - ZASKAKUJĄCA I MALOWNICZA

 

Italia – kraina niezwykle piękna i tajemnicza. Stała się celem XXIV wycieczki krajoznawczo-turystycznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic. Trasa wyjazdu biegła przez Czechy, Austrię, północną część Włoch na jego południe, przez Alpy i Apeniny. Pierwszym punktem wycieczki była Padwa– miasto uniwersyteckie, zwane Wenecją Euganejską. Pięknem architektury bizantyjskiej zachwycała Bazylika św. Antoniego. Ważny akcent studenckiego miasta to Uniwersytet Padewski. Cztery kamienne mosty prowadziły na Plac Prato Della Valle, na którym znajdują się posągi słynnych obywateli Padwy.
Kolejnym, uroczym miejscem była stolica Toskanii – Florencja. Od monumentalnychbudowli, po szereg arcydzieł sztuki renesansu, miasto zachwycało mnogością pomników przeszłości. Ich historię podczas spaceru, przybliżył nam żartobliwy Floreńczyk z domieszką polskiej krwi - przewodnik Marco.
W niezwykłe, osobiste przeżycia obfitowały kolejne dni spędzone w Rzymie. Msza św. odprawiona przez polskich księży w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra, przy grobie ukochanego, polskiego Papieża Jana Pawła II, była początkiem wielu wzruszeń. Atmosfera radości i modlitwy towarzyszyła zgromadzonympodczas audiencji generalnej z Papieżem Franciszkiem.
Uczucie przynależności i patriotyzmu regionalnego wzmacniała flaga Polski z napisem Malczyce oraz chorągiewki z herbem naszej miejscowości, a w szczególności przekaz medialny przez telewizję watykańską.
Oczywiście, także i Rzym bogaty jest w zabytki sakralne i codziennej użyteczności. Zachwyca potęga Bazyliki św. Piotra, Panteonu i Koloseum. Pozostałości starożytnych świątyń, sklepów, budynków zgromadzono w Forum Romanum. Codzienne życie Włochów można obserwować ze znanych „Hiszpańskich schodów”, a odpocząć przy wodach fontanny di Trevi.
Nasi pasjonaci fotografii mogli wykazać się swoim talentem w miejscowości Castel Gandolfo, gdzie znajduje się letnia rezydencja papieska. Niezwykle położone jezioro Albano stało się miejscem naszych sesji fotograficznych.
Środa 3 maja 2017r dzień Audiencji Papieża Franciszka, po wizycie w Castel Gandolfo zakończyliśmy wyjazdem do Monte Casino i Cmentarz Żołnierzy Polskich.
Już sam dojazd na szczyt jak i później zjazd po licznych serpentynach zapierał dech wielu osobom, co bardziej wrażliwi nie mieli odwagi spoglądać przez okna.
Prawdziwe emocje i wzruszenia ogarnęły nas gdy dużą grupą pieszo dotarliśmy na Cmentarz Żołnierzy Polskich, którzy polegli zdobywając klasztorne wzgórze. Zaopatrzeni w specjalnie zakupione w kraju znicze patriotyczne, flagę narodową oraz flagę z napisem Malczyce modliliśmy się w intencji poległych. Razem z nami była też inna grupa z Polski wraz ze swoim księdzem, który prowadził modlitwy. 

Muzyką i specyficznym klimatem powitał nas Asyż – średniowieczne miasto położone na wzgórzu, odrestaurowane po 1997r, w którym miało miejsce trzęsienie ziemi. Wąskie uliczki, zwisające kwiaty, mnogość sklepików i kawiarenek. A wśród nich potężna Bazylika św. Franciszka – skromna, a zarazem obfitująca w dzieła sztuki.

 A na zakończenie perełka , miasto położone na ponad 100 wysepkach, całkowicie na wodzie – Wenecja. Oparte na milionach drewnianych pali i połączone 400 mostami. Wśród nich znany Most Westchnień i Most Rialto. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od codziennych uliczek, w którym żyją mieszkańcy Wenecji. Nasze oko cieszyły niezwykłe gondole , wraz z sympatycznymi gondolierami. Dowiedzieliśmy się, iż gondolier to jeden z najpopularniejszych zawodów w miasteczku, jest ich ok 400. Ciekawostką jest fakt , że gondolierem przez wieki mógł zostać jedynie wenecjanin, wyłącznie mężczyzna, najczęściej syn już pracujących gondolierów. Pod koniec ubiegłego wieku tradycja zaczęła się zmieniać i do zawodu zaczęto w wyjątkowych przypadkach dopuszczać nie tylko wenecjan, jest wśród nich nawet jeden Polak, a nawet – od tego roku – pierwsza kobieta, córka gondoliera. Następnie obejrzeliśmy klimatyczną Bazylikę św. Marka, która wraz z przynależnym do niej placem otoczonym krużgankami , tworzyła niesamowite wrażenie. Bazylika nosi imię ewangelisty, którego szczątki przywieziono w IX wieku z Aleksandrii. Jest zbudowana na planie greckiego krzyża, w środku niezwykle błyskotliwa, otoczona mieniącym złotem, na podłogach widoczny marmur. Wygląd stwarza wrażenie niezwykle bogatego budownictwa. Na placu św. Marka znajduje się również niezwykle okazały Pałac Dożów, który stanowi przykład weneckiego gotyku. Był oficjalną siedzibą dożów i siedzibą rządów republiki.
Z Wenecji , po krótkim odpoczynku na lagunie weneckiej, udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów. Mimo, iż czekała nas długa podróż, po niesamowitych wrażeniach i przeżyciach, humory dopisywały wszystkim. Jeszcze przez wiele lat , oczami wyobraźni będziemy widzieć Stary Rzym , Fontannę di Trevi oraz odczuwać siłę i energię płynącą ze spotkania z papieżem. Szczególne podziękowania za organizację wycieczki należą się Panu Prezesowi Stowarzyszenia - Kazimierzowi Szremskiemu, oraz Paniom Janinie Jachymskiej, Jolancie Bulik i Renacie Ciszewskiej, naszemu najlepszemu przewodnikowi Panu Leszkowi Lipsie właścicielowi firmy turystycznej Lipsa Travel z Cieszyna oraz naszemu przewoźnikowi firmie „Zawisza Travel” z Legnicy za organizację bezpiecznego przewozu.
Dziękujemy też za wsparcie i te duchowe jak i te w organizacji, księżom: ks. Proboszczowi Bolesławowi Sylwestrzakowi (również za list polecający) oraz ks. Piotrowi Milewiczowi.
Dziękujemy ks. Kamilowi Cielińskiemu, który przybył z Lugano w Szwajcarii, oprowadzał nas po Watykanie i odprawił mszę świętą przy grobie Świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.
Dziękujemy też Władzom Gminy Malczyce za udostępnienie materiałów promujących Gminę Malczyce oraz Panu Zbigniewowi Pilchowi za pomoc w tłumaczeniach materiałów na język włoski i za dokumentowanie fotograficzne wycieczki.

 Dziękujemy i prosimy o więcej ! J

 

 

 010_z  04_z   09_z


 

Komunikat  dla uczestników wycieczki do Włoch Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic w dniach 28.04. – 06.05.2017r.

 Z uwagi na zbliżający się termin wyjazdu pragniemy przekazać kilka praktycznych informacji.
Wyjazd nastąpi w godzinach popołudniowych w piątek 28 kwietnia 2017r według następującego harmonogramu:
Mazurowice – godz. 17,55 – obok krzyża
Malczyce - godz. 18,00 – parking ul. Traugutta
Rachów - godz. 18,10 – przystanek PKS
Wilczków - godz. 18,20 – przystanek PKS
Kwietno - godz. 18,30 – przystanek PKS
Dębice - godz. 18,35 – przystanek PKS

Pamiętamy o zabraniu dokumentów tożsamości lub paszportu.
Wsiadamy wg otrzymanych od organizatorów miejsc w autobusie, podobnie będzie z pokojami w hotelach.
Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali ubezpieczeni przez firmę organizującą wycieczkę na nasze zlecenie, ponadto w autobusie zostaną rozdane dla osób które o to wnioskowały Europejskie Karty Ubezpieczenia.
Z uwagi na to że zgodnie z sugestiami jakie padły na spotkaniu organizacyjnym przygotowaliśmy szereg elementów, które powinny wyróżniać naszą grupę w czasie wycieczki: każdy uczestnik otrzyma pamiątkową chustę, będziemy mieli 2 flagi narodowe z symbolami państwowymi i lokalnymi oraz małe chorągiewki z symbolami naszej gminy.
Zakupione zostały dwa rodzaje zniczy patriotycznych, po kilka sztuk, zakupiono podstawowe leki jakie mogą być przydatne w czasie wycieczki. W związku z powyższym zwróciliśmy się do kilkunastu osób aby w trakcie wycieczki, Audiencji Generalnej, pobycie na Monte Cassino zajęli się wykorzystaniem tych materiałów i ich prezentacji lub pomocy medycznej.
Teraz kilka porad praktycznych:
Z uwagi na planowany w drodze powrotnej ciepły posiłek w godzinach rannych w dniu 6 maja (sobota) w czasie postoju na stacji paliw w Czechach dobrze będzie mieć kupione około 50 koron czeskich na ten posiłek ( koszt około 6 - 7 zł).
Na terenie Włoch występują inne rodzaju uziemień w kontaktach elektrycznych. Nie przeszkadza to ładowarkom, ale np. dla suszarek, grzałek i innych urządzeń dobrze jest kupić w Polsce tzw. adaptery przejściowe (koszt 6 – 7 zł).
Przekazujemy też uwagi dla uczestników, które przygotował na naszą prośbę nasz przewodnik p. Leszek Lipsa.
Jeśli chodzi o pogodę i ubiór to musimy się przygotować na różne warianty - od deszczu i temperatur około 15 stopni na północy po pełne słońce i temperatury do np. 25 stopni na południu. Poranki mogą być chłodne około 13 stopni a lekkim popołudniem może być naprawdę ciepło. Średnie temperatury przez dzień powinny wynosić około 18-20 stopni - oczywiście mowa tu o średnich z poprzednich lat, bo wiadomo, że każdy rok jest inny. Tak więc potrzebujemy zarówno kurtki przeciwdeszczowej i swetra jak i lekkich ubrań, prawie jak na lato.

Polecam także zabranie kremu do opalania na posmarowanie twarzy - słońce zupełnie inaczej operuje niż u nas a przy dobrej pogodzie w czasie audiencji generalnej można się lekko spiec.

Nawyki żywieniowe we Włoszech są inne niż w Polsce i na śniadanie możemy się spodziewać się bułek, słodkiego chleba i słodkich bułek, dżemu, miodu, oczywiście kawa. Może być także po jednym rodzaju sera i wędliny.
Na obiadokolacje składają się zazwyczaj pierwsze danie (głównie potrawy makaronowe), danie główne (ryba, mięso + makaron, ziemniaki) + woda lub lekki deser (może być owoc, jakieś ciastko).
Napoje do obiadokolacji płatne są we własnym zakresie.

 Tradycyjnie każdy z uczestników otrzyma numery telefonów do przewodnika, kierowców, czy osób ze stowarzyszenia które pomagają w organizacji wycieczki.

 Z uwagi na fakt, że nie przewidujemy dodatkowego spotkania przed wyjazdem, prosimy wszelkie zapytania i niejasności zgłaszać telefonicznie do organizatorów pod numer telefonu:
Szremski Kazimierz - 505 364 011 oraz Jachymska Janina – 696 415 821.

 Organizatorzy

 


 

 Wesołych Świąt


Wielkanoc to czas nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie, napełni wszystkich pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic

zyczenia_wielkanocne_2017

 


 

Nowa ekspozycja w Izbie Muzealnej.

W nowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia br. sezonie działalności Izby Muzealnej stowarzyszenia położonej przy ul. Stocznia 6 będziemy mogli obejrzeć kilka nowinek, część z nich związana jest z remontem i powiększeniem Izby o pomieszczenie na II piętrze.
Wykonanie tych prac możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz środkom uzyskanym z dotacji w ramach konkursu „Kreatywni w Gminie Malczyce” organizowanego przez Wójta Gminy Malczyce.
Ogółem koszt zakupu materiałów i wykonanych prac wyniósł ponad 12 tys. zł z tego 5 tys. to była dotacja. Odnowione zostały pomieszczenia na I piętrze, klatka schodowa oraz utworzono korytarz na II piętrze (część strychu) i wyremontowano bardzo zniszczone pomieszczenie o powierzchni 16 m2. Zamontowano przekazane nieodpłatnie przez osoby prywatne 2 drzwi z futrynami (korytarz) oraz duże plastykowe okno w pomieszczeniu. Uporządkowany został też duży strych, gdzie w listopadzie odbyły się warsztaty z udziałem uczniów gimnazjum w Malczycach w ramach projektu organizowanego przez stowarzyszenie z fundacją ARI – ARI z Bydgoszczy pod nazwą Symbole Walczące.
Zmiany jakie zostały wprowadzone na I Pietrze polegają na przeniesieniu części ekspozycji dotyczącej rodziny Antoszewskich na II piętro wraz z częścią dokumentacji fotogramowej. Natomiast w sali wystawowej na I piętrze utworzono miejsce, w którym pokazywane są materiały związane z J.E. ks. biskupem Edwardem Janiakiem Honorowym Obywatelem Malczyc i Gminy Malczyce. Znalazły się tam też osobiste pamiątki przekazane przez księdza biskupa m.in. mitra biskupa, herby biskupie ten z Wrocławia i ten z Kalisza, pamiątkowy witraż jaki ks. bp otrzymał z parafii urodzin swoich rodziców oraz wiele innych wartych obejrzenia rzeczy. Ksiądz biskup w trakcie pobytu na uroczystościach 15-lecia Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic odwiedził Izbę Muzealną we wrześniu 2016r.
Na klatce schodowej rozmieszczono część tablic z ekspozycji ulicznej Malczyce dawniej i dzisiaj, w korytarzu rozmieszczono fotografie Malczyc przedwojennych.
W pokoju na II piętrze rozmieszczono przedwojenny sprzęt gospodarstwa Antoszewskich, narzędzia pracy stoczniowców oraz fotografie stoczni przed wojną.
Dużą zmianą jest utworzenie ekspozycji związanej z kołem kombatantów z Malczyc. Kilka lat temu prezes koła kombatantów p. Aleksander Kamiński przekazał protokolarnie stowarzyszeniu sztandar Koła kombatantów z szarfami i drzewcem, dwa mundury asysty (oficerski i podoficerski) dwie czapki oraz część pamiątkowych dokumentów koła. Dotychczas nie było możliwości eksponowania tych materiałów z uwagi na brak przestrzeni.
Zapraszając wszystkich mieszkańców Gminy Malczyce oraz turystów odwiedzających naszą piękną gminę do naszej Izby liczymy, że nasza nowa oferta wzbogaci wiedzę o bogatej historii naszej miejscowości.
Zapraszamy do Izby w okresie od 1 kwietnia br. do 31 października w soboty w godz. od 900 do 1200 lub po uprzednim uzgodnieniu (telefonicznym pod nr 71 3179 035) w pozostałe dni robocze.

prezes SSMio

 izba_po_nowemu_1    izba_po_nowemu_2    izba_po_nowemu_3


 

 Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zawiadamia członków i kandydatów, że w dniu 24 marca 2017r. o godz. 17,30 I termin a o godz. 17,45 II termin w sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic za rok 2016 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie -przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarz obrad.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2016.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
5.Opinia Komisji Rewizyjnej do przedłożonych sprawozdań.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwał:
a/ przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w roku 2016.
b/zatwierdzenie bilansu oraz wyniku finansowego za rok 2016.
c/ w sprawie absolutorium dla zarządu za rok 2016.
8. Informacja zarządu o zamierzeniach działalności stowarzyszenia w roku 2017.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.


Zarząd SSMio


 

Sympatyczny prezent dla Sympatyków Malczyc.

Piękną zieloną bombkę z logo stowarzyszenia oraz napisem SSMio wykonaną z kolorowych cekinów przekazała p. Małgorzata Bernaś rękodzielniczka z Malczyc. Podarunek jaki przekazała p. Małgorzata jest formą podziękowania dla stowarzyszenia za propagowanie twórców rękodzieła w naszej gminie. Początek dały „Prezentacje” w ramach XIII Pikniku Nad Odrą w roku 2013 gdzie prawie 20 rękodzielników i hobbystów miało okazję pokazać różne formy swoich prac oraz zbiorów. To od tego czasu p. Małgorzata na poważnie zainteresowała się rękodziełem. Rękodzielnicy nadal kontynuują swoją współpracę ze stowarzyszeniem biorąc udział w kolejnych naszych imprezach m.in. we wrześniu ub. roku na naszym jubileuszowym 15-tym Pikniku Nad Odrą, gdzie dwie panie p. Izabela Słupecka i p. Małgorzata Bernaś wystawiły swoje prace w trakcie naszej wystawy.
Zarząd stowarzyszenia serdecznie dziękuje p. Małgorzacie za piękną ozdobę, którą będzie można obejrzeć w naszej Izbie Muzealnej położonej przy ul. Stocznia 6, do której zapraszamy wszystkich chętnych w każdą sobotę w godz. od 900 do 1200 w okresie kwiecień – listopad br. lub w inne dni robocze tygodnia po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 71 3179 035).

 dsc02246 fot.Z.Pilch


 Hej kolęda, kolęda ...

Czas wokół Świąt Bożego Narodzenia sprzyja podniosłemu nastrojowi. Jest to okres, kiedy w wielu polskich domach, ale także w wielu miejscach całego świata, grane są i śpiewane kolędy. Oczywiście, nam najpiękniejsze wydają się te polskie, istniejące w naszej tradycji od wieków.

W dniu 28 stycznia 2017r w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach po raz szósty Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zorganizowało wieczór śpiewania kolęd, w którym uczestniczyli członkowie, przyjaciele i sympatycy stowarzyszenia.

Zaproszonych gości powitał Kazimierz Szremski – prezes stowarzyszenia. Wśród nich byli: Piotr Frankowski – wójt Gminy Malczyce, Anna Świercz – sekretarz Gminy Malczyce, Stanisław Waszkowicz i Stefan Grycz - wiceprzewodniczący rady gminy Malczyce, radni gminy Malczyce w osobach: Maria Kasprzak i Józef Szremski , ks.  Bolesław Sylewstrzak – proboszcz parafii pw. NP. NMP w Malczycach,  Marzena Łaziuk – dyrektor Szkoły Podstawowej, Grażyna Jędrzejewska – Choma – dyrektor Publicznego Przedszkola w Malczycach, Zbigniew Pilch – honorowy członek stowarzyszenia oraz wszystkich uczestników sobotniego kolędowania.

Serdecznie przywitał młodych artystów z koła gitarowego działającego przy domu kultury wraz z instruktorem Bogdanem Sułkowskim i zespół ludowy Polanie ze Środy Śląskiej. Młodzi artyści przedstawili historię narodzin Jezusa, grali na gitarach oraz śpiewali kolędy. Ich występy oglądali i podziwiali rodzice oraz uczestnicy imprezy. Członkowie zespołu Polanie w pięknych ludowych strojach grali i śpiewali kolędy. Oprócz kolęd śpiewali piosenki ludowe oraz piosenki własnego autorstwa. Wielką przyjemność sprawił nam zespół swoim występem, tym bardziej, że część zespołu to mieszkańcy gminy Malczyce.

Członkinie stowarzyszenia we własnym zakresie przygotowały poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy. W tak miłej atmosferze impreza trwała do późnych godzin wieczornych. Cała imprezę prowadziła Stanisława Wtorkiewicz członek stowarzyszenia, która sprawiła niektórym niespodziankę grając w zespole na bębnie. Na zakończenie prezes stowarzyszenia Kazimierz Szremski podziękował wszystkim uczestnikom za wspólne kolędowanie.
Do zobaczenia za rok.

 dsc_3617  dsc_3626  koledy_2_2017 koledy_2017


 

Zaproszenie na VI Wieczór Kolęd

Zarząd stowarzyszenia informuje, że w sobotę 28 stycznia br. o godz. 17-tej w sali wystawowej GOK-u rozpocznie się kolejny Wieczór Kolęd, na który zapraszamy członków i ich bliskich. Zapisy i wpłaty składki do dnia 26.01 br. w sklepie drogeryjnym p. Myśliwiec przy ul. 1-go Maja. Przewidujemy poczęstunek przygotowany przez członków stowarzyszenia. Gościem specjalnym będzie zespół Polanie z Proszkowa a prowadzącą imprezę p. Stanisława Wtorkiewicz. Ustalona składka wynosi 15zł od osoby.

Zarząd SSMio

kkolenda_1_2016


 

 

Wesołych Świąt

ssmio_zyczenia_2016


 

Symbole Walczące. Biografie Symboliczne w Izbie Muzealnej

W dniu 10.12.2016 na terenie Izby Muzealnej odbyła się wystawa Symbole Walczące-Biografie Symboliczne w formie prezentacji multimedialnej. Wystawa wyjątkowa, bo opracowana jako aplikacja na urządzenia mobilne. Dzięki darmowej aplikacji Symbole Walczące, dostępnej w Google Play, poznano historię przedmiotów, dostępnych w ośrodkach muzealnych zaangażowanych w projekt realizowany przez Fundację ,,Ari Ari’’.
Wśród dokumentów z digitalizowanych i udostępnionych w aplikacji znajduje się obiekt z Izby Muzealnej w Malczycach – porcelanowa filiżanka z kolekcji Rodziny Antoszewskich. Wystarczy odczytać z plakatu kod QR i można dowiedzieć się więcej o malczyckim symbolu.
Prowadząca spotkanie, przedstawicielka Fundacji ,,Ari Ari’’, pani Marta Derejczyk pokazała jak wykorzystywać aplikacje medialne również edukacyjnie. Ta niezwykle nowoczesna forma aplikacji "Symbole Walczące" zainteresowała młodzież - historia w moim telefonie, historia z mojego miasta!
Uczestniczący uczniowie koła regionalnego miejscowego Gimnazjum, użytkownicy mobilnych mediów, zapoznali się w ten sposób z historią muzeów, uczestniczących w programie. W spotkaniu uczestniczyli dorośli członkowie stowarzyszenia, zaangażowani w przygotowanie spotkania. Z zainteresowaniem słuchali o nowych możliwościach korzystania mobilnej wystawy Biografie Symboliczne.
Na zakończenie przygotowano pamiątkowe  dyplomy, które wręczył prezes stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic Kazimierz Szremski oraz pani Marta Derejczyk, reprezentująca Fundację ,,Ari Ari’’, uhonorowano Dyrektor Gimnazjum panią, mgr Mariolę Przybycień, opiekunkę koła regionalnego panią mgr Marzene Gruca, oraz koło regionalne. Uczestnicy spotkania obdarowani zostali kalendarzami, wydanymi przez SSMiO.

1_symbole_wystawy   4a_symmbole_walczace  4_symbol_na_multumediach  3_symbole_walczace

 


 

Symbole Walczące. Biografie Symboliczne

Premierowy pokaz wystawy pt. Biografie Symboliczne, odbył się w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią, w piątek, 18 listopada. Multimedialna wystawa opracowana została jako aplikacja na urządzenia mobilne. Warsztaty tworzenia promocji i wykorzystania multimediów poprowadziła Marta Górecka-Szymkowiak z poznańskiej firmy Room33.  W spotkaniu i udział wzięli członkowie stowarzyszenia w osobach prezesa Kazimierza Szremskiego i członka zarządu Adama Haładusa. Spotkanie podsumowujące projekt odbędzie się w dniu 10.12.2016 w Izbie Muzealnej w Malczycach.

symbole_walczace_1  symbole_walczace_2 symbole_walczace_5  symbole_walczace_3

 


 

Okres Święta Zmarłych to czas wspomnień o tych, którzy odeszli.

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic od wielu lat podejmuje działania, które pozwalają zachować pamięć o powojennych pionierach Malczyc.
W latach 2010 – 2013 na frontowej ścianie kaplicy cmentarnej zamontowaliśmy trzy marmurowe tablice. Pierwsza upamiętnia 170 rocznicę powstania cmentarza w Malczycach. Znajdują się na niej ponadto w trzech językach wspomnienia o zaginionych, zapomnianych i poległych byłych mieszkańcach Malczyc. Kolejna tablica przypomina o pierwszych powojennych mieszkańcach Malczyc – kolejarzach, którzy w 1945r. uruchamiali stację kolejową Malczyce.
W roku 2013 obchodziliśmy kolejną rocznicę zsyłki Polaków na Sybir a tablica upamiętnia tych mieszkańców Malczyc, którzy przeżyli ten pobyt na „nieludzkiej ziemi”.
W roku 2013 stowarzyszenie wystąpiło do władz samorządowych Gminy Malczyce o wyrażenie zgody na objęcie przez stowarzyszenie opieki nad pięcioma grobami pionierów Malczyc, którzy nie posiadają żyjących członków rodzin oraz zwolnienie ich z opłat cmentarnych. W trzech grobach pochowani są członkowie rodziny Antoszewskich (5 osób). W roku 1917 zbudowali oni w Malczycach stocznie rzeczną, która działa do dzisiaj. Opiekujemy się też grobem pierwszego kierownika Szkoły Podstawowej w Malczycach (zmarł w roku 1946). Kolejny grób to zmarłego w 1951 roku pierwszego dyrektora papierni inż. Mikołaja Niszczyńskiego, byłego radnego Gminy Malczyce. Nagrobek znajdował się w bardzo złym stanie, ale dzięki życzliwości Janiny Jachymskiej i Teresy Rębisz-Kilian, które przekazały granitową płytę nagrobną oraz pomocy pracowników Malczyckich Usług Komunalnych dokonano pierwszych prac renowacyjnych. Zakończenie prac wiosną przyszłego roku.
Przez ostatnie lata w październiku członkinie stowarzyszenia porządkowały groby podopiecznych podobnie było w tym roku.
Panie: Barbara Kin, Janina Ciszewska, Danuta Pabich, Krystyna, Mróz i Janina Jachymska posprzątały nagrobki i ich otoczenie, a zarząd stowarzyszenia zakupił kwiaty doniczkowe i znicze.
Dziękujemy też właścicielom sklepu ogrodniczo – wędkarskiego w Malczycach J.D.Dolakom za przekazane z dobrego serca kwiaty doniczkowe na groby pionierów Malczyc.

 


 

 Lekcja patriotyzmu - spotkanie z Ari Ari w Izbie Muzealnej

Nową formułę spotkania z interesującym tematem, w ciekawym miejscu zaproponowało Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic dla uczniów z lokalnego gimnazjum. Na poddaszu Izby Muzealnej w Malczycach stowarzyszanie wspólnie z Fundacją Ari Ari poprowadziło warsztaty z młodzieżą, z kółka regionalnego, poszukując definicji lokalnego patriotyzmu, symboli walczących oraz możliwości powiązań pomiędzy nimi. Fundacja Ari Ari została powołana w 2008r. w Bydgoszczy – wyjaśniał na pierwszym spotkaniu prezes Fundacji Longin Graczyk – ma charakter otwarty i działa na rzecz animacji i życzliwych praktyk kulturowych na terenie całego kraju jak również za granicą. Bazą działań są lokalne muzea, a tegorocznym hasłem są „Symbole Walczące”. Celem warsztatów jest konotacja historii miejsc i miejscowości spleciona z losami konkretnych osób - zaznacza inicjator spotkania Adam Haładus. Spotkanie poprowadził kurator wystawy poświęconej symbolom walczącym, właściciel i kustosz Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi - Marek Hałas oraz Daria Andrzejewska. Ciekawa, a przede wszystkim oryginalna lekcja patriotyzmu w oparciu o lokalną historię mocno wciągnęła do dyskusji naszą młodzież – podkreśliła dyrektor gimnazjum Mariola Przybycień - uczestniczka spotkania. Żywe lekcje historii wspaniale uzupełniają niewielką ilość godzin lekcyjnych, poświęconych historii, wiedzy współczesnej czy też problemom społecznym – tłumaczy opiekun grupy - nauczyciel historii Marzena Gruca. Wszystkim uczestnikom warsztatów, podziękowanie złożyła na ręce dyrektora gimnazjum Janina Jachymska wiceprezes stowarzyszenia. Spotkanie przygotowali Natalia Bachrynowska, Janina Jachymska Adam Haładus, Kazimierz Szremski, Józef Szremski, Edward Kin , Albert Bulik.

Opracował A. Haładus
Zdjęcia D. Andrzejewska, A.Haładus

 warsztaty_1a  warsztaty_2  warsztaty_4  warsztaty_5


 

XV  Piknik Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic

W minioną sobotę 10 września 2016 r., odbył się Piknik nad Odrą podczas którego świętowaliśmy jubileusz piętnastolecia utworzenia Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele NP NMP w Malczycach mszą świętą, którą odprawił J.E. ks. bp Edward Janiak w asyście kilku księży w intencji Stowarzyszenia oraz dokonano poświęcenia zabytkowych organów po renowacji. Liturgię ubogacił śpiew parafialnego Chóru Miłości Dwie.
Po mszy świętej zaproszeni goście zwiedzali odnowioną i powiększoną Izbę Muzealną znajdującą się na terenie stoczni. O działalności stoczni Malbo mówił prezes Marcin Lubieniecki a po Izbie oprowadzał prezes Stowarzyszenia Kazimierz Szremski. W tym samym czasie w sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy o dokonaniach Stowarzyszenia, pokaz rękodzieła mieszkanek Malczyc oraz koncert gitarowy uzdolnionej muzycznie młodej mieszkanki Malczyc Anny Łuckiej.
O godz. 18.00 w sali kinowej Domu Kultury prezes Kazimierz Szremski otworzył XV Piknik Nad Odrą przywitał przybyłych gości m.in.: Honorowego Obywatela Malczyc i Gminy Malczyce J.E. ks. bp dr Edwarda Janiaka – ordynariusza kaliskiego, V-ce Marszałka Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza Samborskiego, V-ce Starostę Powiatu Średzkiego Grzegorza Pierzchalskiego, Władze Gminy Malczyce: Przewodniczącego Rady Gminy Marcina Głowackiego wraz z radnymi, Wójta Gminy Malczyce Piotra Frankowskiego, Sekretarz Gminy Malczyce Annę Świercz.
Na obchody przybyli też goście z zaprzyjaźnionych organizacji – prof. Stefan Bednarek – Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu, Wojciech Jachimowicz z małżonką – członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz członkowie Zarządu Towarzystwa Ziemi Głogowskiej Marek Robert Górniak i Marcin Kuchnicki.
Obecni byli też księża: ks. prałat Bolesław Sylwestrzak, ks. Kan. Edward Ogrodowicz, ks. Jan Bernaś, dyrektorzy placówek oświatowo–kulturalnych: Marzena Łaziuk, Mariola Przybycień, Grażyna Jędrzejewska – Choma, Magdalena Kożuszko, Aleksandra Sykstus. Wśród obecnych byli też sołtysi: Beata Witowska i Stanisław Waszkowicz oraz Honorowi członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic Edgar Gütlter z Niemiec, Zbigniew Pilch i Marcin Lubieniecki.
W czasie uroczystości Marszałek Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski odznaczył Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic Srebrną Odznaką Zasłużonych dla Województwa Dolnośląskiego. W imieniu władz samorządowych Gminy Malczyce Marcin Głowacki –przewodniczący Rady Gminy wraz z Piotrem Frankowskim – wójtem gminy wręczyli dla Stowarzyszenia tytuł Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce - jako szczególne uhonorowanie za prowadzoną działalność społeczną.
Spotkanie było okazją do wręczenia dr Tadeuszowi Samborskiemu nadanego przez ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.
Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego prof. Stefan Bednarek przekazał na ręce prezesa Kazimierza Szremskiego list gratulacyjny. Życzenia i gratulacje przekazali też J.E ks. bp Edward Janiak, przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Wójt Gminy Malczyce - Piotr Frankowski.
Kazimierz Szremski - prezes - wręczył okolicznościowe podziękowania dla firm i instytucji, które współpracują od wielu lat ze Stowarzyszeniem.
Część artystyczną rozpoczęli uczniowie szkoły podstawowej pięknym polskim tańcem, którego nauczyła ich Teresa Sudoł. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali wybrane wiersze pochodzące z tomiku poezji pt. „Malczyce wierszem malowane” , w których ponad 12 lat temu młodzi mieszkańcy gminy wyrazili swoje uczucia wobec „małej ojczyzny”.
Laureatom konkursu plastycznego pn. „Krajobraz mojej okolicy” wręczono nagrody – konkurs został przeprowadzony we współpracy z placówkami oświatowymi gminy Malczyce.
Atrakcją wieczoru był występ znakomitej Kapeli „Złoczewiane” ze Złoczewa koło Sieradza. Spotkanie zakończyło się składkową zabawą integracyjną dla członków i ich rodzin oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Organizacja XV Pikniku nad Odra nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc finansowa: Gminy Malczyce,

Firm:Südzucker Polska, Stocznia Malbo sp. z .o. o, Zawisza Travel z Legnicy, Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej, Majhen Malczyce, Sklep Prymus - Joanna i Bogusław Grabowieccy, Kamieniarstwo Jerzy Musiewicz - Lubiaż, Domiika i Ireneusz Biedka - Chomiaża, Zdro-Fit Ewelina Ciszewszka- Środa Śląska,  Johny - BHP - Jan Bisiecki,

Indywidulni sposorzy: Stanisław Włażewski, Reading USA, Helmut Hoffman, Frankfurt Niemcy

Serdeczne podziękowania składamy za pomoc przy organizacji uroczystości Magdalenie Kożuszko - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury oraz Monice Olchawie i Renacie Burdzy.

piknik_17_2016   piknik_20_2016    piknik_7_2016   piknik_23_2016


 

Zapraszamy na XV Piknik nad Odrą

W dniu 10 września 2016 r. (sobota) o godz. 15.30 rozpoczynają się uroczystości związane z obchodem XV -lecia Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic

pno_2016


 

Wizyta Marszałka Województwa w naszej Izbie Muzealnej  

 W czwartek 18 sierpnia 2016 r w godzinach południowych niespodziewaną wizytę w naszej Izbie Muzealnej złożył przebywający na terenie naszej gminy Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, któremu towarzyszył Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski. Marszałek żywo interesował się historią Malczyc, budowniczymi stoczni rodziną Antoszewskich oraz rolą rzeki Odry w poprzednich okresach. Wizyta w Malczycach była związana z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Odrze m.in. budową Stopnia Wodnego Malczyce w Rzeczycy i kolejnych w Lubiążu i Ścinawie. Marszałek gratulował prezesowi Stowarzyszenia Kazimierzowi Szremskiemu tego co robimy i zachęcał do kontynuacji tych działań co podkreślił w swoim wpisie w naszej Księdze Pamiątkowej  „Serdecznie gratuluję konsekwencji w pielęgnowaniu tradycji portowej Malczyc.  Jestem pod ogromnym wrażeniem tego co Państwo robicie. Życzę powodzenia i pozyskiwania rzeszy przyjaciół. Trzymajcie tak dalej". 

 Cezary Przybylski   

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

    marszalek_3


 

3 Rajd Rowerowy  - Zapraszamy wszystkich chętnych

W dniu 27 sierpnia 2016 r., startujemy o godzinie 13.30. Zapisy w sklepie drogeryjnym w Malczycach przy ul. 1 -go Maja. Zbiórka przy ul. Sportowej - boisko sportowe.

malczyce_-_rajd_2016_plakat_ostateczna_wersja


Dzień to za mało - spotkanie Stowarzyszeń z Głogowa i Malczyc

Na zaproszenie prezesa Zbigniewa Mazurka oraz Zarządu Towarzystwa Ziemi Głogowskiej Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic przybyło 11 lipca 2016r z kurtuazyjną wizytą do Głogowa. Opowieść o mieście i oprowadzanie po nim rozpoczął Marcin Kuchciński członek zarządu towarzystwa, pasjonat i entuzjasta tego miasta. Historia miasta sięga X wieku. Założone przez plemię Dziadoszan, które później podbił i podporządkował sobie Mieszko I, przez setki walczyło z najeźdźcami broniąc tożsamości równocześnie wspaniale się rozwijając. Do najsłynniejszej batalii doszło tutaj w 1109 roku, kiedy to oblegający gród żołnierze cesarza Henryka V wzięli za zakładników dzieci mieszkańców miasta, po czym przywiązali ich do machin oblężniczych. Liczyli, że mieszkańcy nie odważą się strzelać do swoich dzieci i krewnych. Stało się inaczej. Ostatecznie wojska niemieckie zmuszone były odstąpić od oblężenia. Bohaterska obrona przeszła do legendy za sprawą opisu Galla Anonima, autora pierwszej kroniki w dziejach Polski. Dziś w centrum miasta stoi słynny pomnik Dzieci Głogowskich upamiętniający tamte wydarzenia. Do czasu II Wojny Światowej Głogów stał się jedną z najpiękniejszych pereł z naszyjnika miast jakie łączyła rzeka Odra. Na początku roku 1945 roku miasto zostało zamienione w twierdzę. Armia Czerwona oblegała ją przez sześć tygodni. W efekcie walk 95 proc. zabudowań legło w gruzach. Wkrótce Glogau został przyłączony do Polski i na powrót stał się Głogowem. Z wojennych zniszczeń nie mógł się jednak podnieść przez długie dziesięciolecia – dodaje przewodnik.
Bardzo ciekawą historię grodu przedstawił Antoni Bok wice- prezes Towarzystwa, prezentując zabytki w centrum miasta min. odrestaurowany kościół Bożego Ciała i odbudowany piękny ratusz będący dzisiaj siedzibą lokalnych władz. Nie jest to klasyczna rewitalizacja, lecz restytucja. Zabudowa nie odwzorowuje bowiem wiernie oryginału. Kamienice wokół ratusza są raczej stylizowane na stare. Budzi to wiele komentarzy i dyskusji wśród historyków ale także i mieszkańców- wyjaśnia Antoni Bok – ale pociechą tej działalności jest to, że nasz rynek ożył i staje się miejscem centralnym. Historię głogowskiego Ostrowia Tumskiego, odbudowującej się kolegiaty Wniebowzięcia NMP, lokalne fortyfikacje zaprezentował sympatykom z Malczyc - Dariusz Jarosz. Zwiedzanie Zamku Książąt Głogowskich, okolicznościowych wystaw, parków oraz pozostałych miejsc zajęło kilka godzin. Miłym zaskoczeniem na zakończenie eskapady, było zaproszenie przez Zarząd oraz prezesa Zbigniewa Mazura do niedalekich Ruszowic, miejscowości przyległej do Głogowa. Tutaj w centralnej części wsi pozostali członkowie Towarzystwa min.: Róża Lewicz, Alicja Gorajewska ,Telesfor Lewicz, Marian Stanisław Kulczycki i Tomasz Białas oraz sołtys Ruszowic pani Helena Kośkiewicz przygotowali wspaniały poczęstunek dla wszystkich wycieczkowiczów. Dzień to za mało – podkreślili wszyscy uczestnicy wycieczki, obiecując sobie powrót do Głogowa na wspólne zwiedzanie z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej pozostałych zabytków i ciekawych miejsc.

 


 

Wakacyjna wizyta w Rudnej.

Tak ciepło o swojej miejscowości może mówić tylko osoba zakochana w swojej miejscowości zauważyli członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic po spotkaniu z Danutą Adamską, która wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Rudnej zaprosiła sympatyków do niedalekiej Rudnej w powiecie lubińskim. Ta niewielka wieś licząca ok 1600 mieszkańców jest siedzibą gminy i posiada niezwykła historię. Pierwsze wzmianki o tym zakątku Dolnego Śląska pochodzą z XIII w, przechodząc kolejne burzliwe czasy, okresy bumu gospodarczego jak również i upadku- takimi słowami rozpoczęła prezentację swojego zakątka na tej ziemi Danuta Adamska. Szczyt rozwoju w okresie przedwojennym osiągnęło w XIX w. Na terenie gminy i samej Rudnej działały browary, szpital, apteki oraz zakłady rzemieślnicze. W połowie XIX wieku wybudowano stację w Gwizdanowie i uruchomiono pierwszą linię Legnica-Gwizdanów-Głogów. Na początku XX wieku w Rudnej były wodociągi, kanalizacja, elektryczność i wytwórnia torfu opałowego. W gminie działały przetwórnie warzyw, młyny, cegielnie, tartaki, cementownia, mleczarnia. Rudna miała bezpośrednie kolejowe połączenie z Wrocławiem i Berlinem. Działały tutaj: sala koncertowa, towarzystwo śpiewacze i drukarnia. Do 1965 roku Rudna, jako siedziba gminy posiadała prawa miejskie. Zniszczenia w roku 1945 i powojenna stagnacja przyczyniły się do utraty praw miejskich. Perłą miejscowości jest położony w centrum wsi miejscowy ratusz jak również całe jego otoczenie - dumnie prezentowane prze naszą przewodniczkę Danutę a nazywane w przewodnikach - zespołem miejskim. Historia ratusza zaczyna się w 1773 r., zburzony w wyniku działań wojennych 1945 r., zrekonstruowany w latach 90- tych XX wieku. Obecnie jest siedzibą władz gminy. Lokalni mieszkańcy szczycą się późnogotyckim kościołem pw. św. Katarzyny, który od 1953 r. stał się parafialną cerkwią prawosławną pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Każda miejscowość chlubi się wybitnymi mieszkańcami. W Rudnej taką postacią jest Johann Heermann – urodzony w 1585 r. i ochrzczony w miejscowym kościele ewangelickim – śląski poeta i pisarz, pastor ewangelicki, krzewiciel reformacji na Śląsku i w Wielkopolsce, jeden z najwybitniejszych literatów XVII wieku, twórca „pierwszej śląskiej szkoły poetyckiej”, nazwany „Śląskim Hiobem” lub „Piewcą z Chobieni”. Pisał w językach: łacińskim i niemieckim. Autor licznych hymnów religijnych, które do dzisiaj są śpiewane w kościołach ewangelickich. To tylko część historii jaką Danuta Adamska prezes lokalnego towarzystwa przekazała uczestnikom wycieczki z Malczyc. W ekspresowym tempie pokazała „Nową Rudną” która drugie życie rozpoczęła w roku 1974 z chwilą uruchomienia największej w kraju kopalni rud miedzi i Zakład Wzbogacania Miedzi "Rudna" i budową największego w Europie osadnika osadów poflotacyjnych „Żelazny Most”. Niezwykła miejscowość niedaleko Malczyc, swoim spokojem, czystością a przede wszystkim ciepłą energię jaką w przeciągu paru godzin przekazali członkom Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic jej mieszkańcy powoduje, aby tu jeszcze wrócić. W imieniu wszystkich członków stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowanie Danucie Adamskiej i Towarzystwu Przyjaciół Rudnej za wspaniałe przyjęcie, życząc członkom towarzystwa, władzom oraz wszystkim mieszkańcom dalszego tak wspaniałego rozwoju.
Sympatycy Stowarzyszenia Malczyc i okolic. Rudna, lipiec 2016r.

rudna_2          rudna_3


 Spotkanie Regionalistów -  Sympatycy Malczyc i okolic wśród uczestników II Zjazdu Regionalistów Polskich.

W dniach 16-19 czerwca 2016r, Dolny Śląsk gościł uczestników II Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków”. Inicjatorem i gospodarzem imprezy jest Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa dolnośląskiego oraz prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Regionalizm jest ruchem społecznym, w ramach którego powstają stowarzyszenia lub nieformalne grupy, promujące lokalną kulturę, dbające o zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Na Dolny Śląsk przyjechało wiele sław związanych z regionalizmem m.in.: prof. dr hab. Stefan Bednarek - prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, prof. dr hab. Stanisław Nicieja - rektor Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiciele świata nauki, muzealnicy, społecznicy, dziennikarze, samorządowcy oraz inne osoby promujące swoje miejscowości i region. Reprezentanci regionalnych stowarzyszeń z całego kraju zwiedzili Wrocław, Świdnicę, Krzeszów, Zamek Książ, Dzierżoniów, Jawor i Legnicę, podziwiając najpiękniejsze zabytki Dolnego Śląska. Równocześnie odbywały się miejscowe seminaria i spotkania, gdzie delegaci zapoznali się z dorobkiem lokalnych towarzystw regionalnych, debatowali o współpracy samorządów z ruchem regionalistycznym. Dyskutowano również o kulturze kresowej na Dolnym Śląsku, pamięci historycznej i kultywowaniu wielokulturowego dziedzictwa tej ziemi. Uroczyste zakończenie zjazdu odbyło się na Zamku Piastowskim w Legnicy. Uczestniczy zjazdu otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. W trakcie podniosłego spotkania, zasłużonym społecznikom i działaczom lokalnych wspólnot, wręczono medale Patkowskigo oraz Krzyże za Zasługi dla Kultury Kresowej .
Wśród wyróżnionych odznaczeniami znaleźli się uczestnicy zjazdu, członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic Skuła Ryszard oraz Haładus Adam, którzy są również członkami Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu.

 spotkanie_regionalistow_1        spotkanie_regionalistow_2        spotkanie_regionalistow_3


 

Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic

Informujemy, że od dnia 20 maja 2016r. Izba Muzealna Stowarzyszenia położona przy ul. Stocznia 6 będzie nieczynna. Powodem są prace remontowo - malarskie. Częściowe otwarcie  Izby planujemy od 01 lipca 2016r.

Zarząd SSMio

DSC04624

 Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzym Państwu obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy  z radosnym Alleluja
 
Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic
obraz_wielkanoc


 

Diakon Kamil Cieliński uczestniczył we Mszy Świętej  w Bazylice św. Piotra w Rzymie

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic z przyjemnością informuje, że mieszkaniec naszej miejscowości diakon Kamil Cieliński, uczestniczył w dniu 02.02.2016 r., we Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka z okazji w Światowego Dnia Życia Konsekrowanego z przedstawicielami Instytutów i Wspólnot Życia Apostolskiego. Retransmisja Mszy Świętej odbędzie się w dniu 03.02.2016 r. , o godz. 5.00 w telewizji Trwam

kamil_cielinski_2016           kamil_cielinski_2016_1

 

 Hej kolęda, kolęda

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodzenia. Te piękne pieśni niosą radość z Narodzenia Pana i najczęściej śpiewane są w kościele, w gronie rodzinnym lub w gronie przyjaciół. W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie kolęd do Świąt Ofiarowania (2 lutego).
W sobotni wieczór 25 stycznia 2016 roku sala malczyckiego Ośrodka Kultury już piąty raz zapełniła się gronem przyjaciół Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic. Zaproszonych gości powitał Kazimierz Szremski – prezes stowarzyszenia. Wśród nich byli: Anna Świercz – sekretarz Gminy Malczyce, radni gminy Malczyce w osobach: Maria Kasprzak, Stefan Grycz, Stanisław Waszkowicz i Józef Szremski , ks.  Bolesław Sylewstrzak – proboszcz parafii pw. NP. NMP w Malczycach,  Marzena Łaziuk – dyrektor Szkoły Podstawowej, Zbigniew Pilch – honorowy członek stowarzyszenia oraz wszystkich uczestników sobotniego kolędowania. Serdeczne słowa powitania skierował do zespołu śpiewanego „Hosadyna od Lubina”, którego członkowie śpiewają, grają i tańczą. Miło było spotkać znajomych w przeszłości związanych z naszą gminą. Bogaty repertuar naszych polskich kolęd, oprawa muzyczna, piękne stroje sprawiły, że zapanował niezwykły świąteczny nastrój.
Bogato zastawiony stół to zasługa członkiń stowarzyszenia. Wszyscy mają wkład w przygotowaniu wspólnego kolędowania, które trwało do późnych godzin wieczornych.
Na zakończenie prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za wspólne kolędowanie.
Do siego roku!

 kkolenda_1_2016    kolenda_2_2016    kolenda_3_2016

 


Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2016 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach przy ul. Sienkiewicza 10A w sali wystawowej odbędzie się zebranie członków i kandydatów Stowarzyszenia.
Tematem posiedzenia będą sprawy związane z organizacją Wieczoru Kolęd

Zarząd Stowarzyszenia

logo-ssmio-transp2


 

Zaproszenie

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic jest współorganizatorem II Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się w dniu 06.01.2016r. Początek o godz. 10.15              w Kościele NP NMP.w Malczycach. Rozpocznie się występem rodzinnej Kapeli Góralskiej "kuzniczki".
Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz ich bliskich do udziału w tej imprezie.

Zarząd SSMio

orszak_trzech_kroli_2016


 

Wesołych Świąt

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2016 Roku

życzy

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia


Zapraszamy na zebranie członków Stowarzyszenia

 Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic informuje członków, kandydatów oraz osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia, że w dniu 18 grudnia 2015r o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach (sala wystawowa) odbędzie się zebranie ogólne członków.

Tematem zebrania będą plany działalności stowarzyszenia w roku 2016 oraz sprawy bieżące.

Za Zarząd                              

Prezes  Kazimierz Szremski

logo-ssmio-transp


 

Władze samorządowe wyróżniły Kazimierza Szremskiego – prezesa stowarzyszenia

W dniu 11 listopada 2015 ., w trakcie obchodów Święta Niepodległości na ręce Pana Kazimierza Szremskiego - prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic władze samorządowe Gminy Malczyce w osobach: Piotra Frankowskiego – wójta Gminy Malczyce i Marcina Głowackiego – przewodniczącego Rady Gminy wręczyli okolicznościową tabliczkę w uznaniu za pracę  podejmowaną w kierunkach  upowszechniania i popularyzacji  wiedzy  o lokalnej historii oraz rozwijania dumy i patriotyzmu wśród lokalnej społeczności.

Zarząd Stowarzyszenia gratuluje otrzymanego wyróżnienia i dziękuje władzom samorządowym za docenienie działalności  stowarzyszenia.

 

wyroznienie


 

K O M U N I K A T w sprawie czterodniowej wycieczki autokarowej na trasie Malczyce – Zakole Dunaju – Budapeszt – Zakopane.


Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic informuje, ze na przełomie kwietnia i maja 2016r. zamierza zorganizować czterodniową wycieczkę autokarową na trasie Malczyce – Zakole Dunaju – Budapeszt – Zakopane. Dokładna trasa wycieczki podana jest na końcu komunikatu.
Do udziału zapraszamy w pierwszej kolejności aktywnych członków SSMio oraz ich najbliższych dla których zapisy trwają do 23 października 2015r, tel. 696 415 821 v-ce prezes Janina Jachymska. Po tym terminie możliwe będzie w miarę wolnych miejsc zapisy pozostałych osób.
Osoby zapisane będą zobowiązane wnosić miesięczne ustalone wpłaty wg otrzymane harmonogramu we wskazanym przez organizatora miejscu.
Wycieczka dojdzie do skutku jeżeli będzie zapisanych minimum 50 osób.
Przewidywany koszt wycieczki ( dla 60 osób) wynosi około 770 złotych. Cena obejmuje:
- 2 noclegi w hotelu xxx w Budapeszcie lub okolicach
- 1 nocleg w hotelu xxx na Słowacji
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje, w 3 dniu po obiadokolacji spotkanie integracyjne/grill/, obiad w ostatnim dniu (Zakopane lub okolice)
- opieka pilota
- usługa przewodnika tatrzańskiego
- ubezpieczenie KL + NW
- przejazd wygodnym autokarem klimatyzacja (Zawisza Travel z Legnicy).
Cena nie zawiera biletów do zwiedzanych obiektów:
- skarbiec bazyliki w Esztergom (1000 HUF), twierdza w Wyszehradzie (1500 HUF),Kościół Macieja (1500 HUF), rejs po Dunaju (8 €/os) kolejka na Gubałówkę (20 zł), spotkanie „Gawędy i muzyka Podhala” (6 zł/os).
Termin wycieczki 30.04. – 03.05.2016r.
Wyjazd z Malczyc około godz. 1,00 w nocy 30.04.2016r (sobota).
Powrót 04.05.2016r około godz. 1,00 w nocy.
Ramowy program wycieczki:
Przyjazd do Esztergomu i zwiedzanie Bazyliki – największy kościół katolicki na Węgrzech. Następnie przejazd do Wyszehradu i zwiedzanie twierdzy z panoramą Zakola Dunaju. Przejazd do barokowego miasteczka artystów Szentedre i spacer po mieście. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Budapesztu, m.in.: Wzgórze Zamkowe z Basztami Rybackimi, Kościołem Macieja i Zamkiem Budańskim, Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana, handlowa ulica Vaci. Przejazd do hotelu, obiadokolacja. Wyjazd na wieczorny rejs po Dunaju. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Śniadanie i kontynuacja zwiedzania Budapesztu: góra Gelerta i spacer wokół cytadeli, Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia, dziedziniec Zamku Vajdahunyad. Wyjazd z Budapesztu około 14.00 i przejazd do miejscowości Nižna na Słowacji. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Zakopanego, m.in.: Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach, Wielka Krokiew, Krupówki, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd kolejką na Gubałówkę i przejście szlakiem spacerowym na Butorowy Wierch. Powrót do Zakopanego i spotkanie „Gawędy i muzyka Podhala” oraz późny obiad. Wyjazd z Zakopanego około 19.00-20.00 i powrót do Malczyc w późnych godzinach nocnych.
Dalsze szczegóły organizacyjne po podpisaniu umowy z Biurem Usług Turystycznych „Lipsa Travel”.
organizatorzy

 


 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic dziękuje wszystkim, którzy w roku bieżącym wsparli naszą działalność a w szczególności organizację XIV PIKNIKU NAD ODRĄ odbytego w miesiącu wrześniu.

 Dziękujemy za udział w sesji popularno - historycznej

Pani Wicewojewodzie Dolnośląskiej – Joannie Bronowickiej, Panu Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Janowi Rybce, Panu Andrzejowi Niemiec – Wiceprezesowi Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pani Ewie Walis – Kierownik Działu Szkolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego, Panu Markowi Wójcikowi – Członkowi Zarządu Südzucker Polska, Księżom ks. dziekanowi Jarosławowi Witoszyńskiemu, ks. proboszczowi Bolesławowi Sylwestrzakowi oraz gościowi z Niemiec urodzonemu przed wojną w Rusku Panu Helmutowi Hofmanowi, oraz Markowi Robertowi Górniakowi z KUL za ciekawy wykład. Członkom Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic p. Ryszardowi Skule, p. Adamowi Haładusowi za przygotowane wystąpienie tematyczne. Ponadto dziękujemy Dyrektorom Szkoły Podstawowej   w Malczycach Pani Marzenie Łaziuk i Panu Marianowi Łukaszce za prowadzenie  i nagłośnienie imprezy, Panu Ryszardowi Tokarskiemu za prezentacje multimedialne, Pani Marzenie Melskiej – Starczak za piękny wystrój sali kinowej i wystawowej, oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za okazaną pomoc.

Organizacja Pikniku nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców i sponsorów którym również serdecznie dziękujemy:

Gminie Malczyce

Wydziałowi Szkolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Panu Tadeuszowi Samborskiemu Członkowi Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Südzucker Polska z siedzibą we Wrocławiu

Stoczni Malbo w Malczycach

Firmie Zawisza Travel z Legnicy

Bankowi Spółdzielczemu ze Środy Śląskiej.

Panu Helmutowi Hofmanowi z Frankfurtu

Uczestnikom wycieczek SSMio

Osobne podziękowania dla Pań, które przygotowały wypieki ciast ze środków własnych na spotkanie integracyjne pokoleń.

 

                                                                                                            Prezes Zarządu

 


 

   Pani Julita Neumann  poszukuje informacji o Panu Impolu Bowtrel

 
Urodzil sie na Białorusi 7.05.1922 roku, zmarł 19.12.1949. Zostal pochowany we Wrocławiu na Cmentarzu Osobowickim. Własnie sie dowiedziałam, ze w kwaterze " C1".
Mieszkał od czasu zakończenia wojny do dnia śmierci w Malczycach. Był kawalerem. Narodowosc polska.

Kim był? Czemu został pochowany we Wrocławiu, skoro mieszkał w Malczycach? Każda informacja będzie bardzo ważna.
Serdecznie dziękuje i Pozdrawiam
Julita Neumann

XIV Piknik nad Odrą w Malczycach - Pamięć historii żyje w Nas

„70 Lat Temu Tu Przyszła Polska” - było hasłem wiodącym Pikniku nad Odrą zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic

W minioną sobotę, 12 września w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach odbył się XIV Piknik nad Odrą. Temat przewodni Pikniku: „70 Lat Temu Tu Przyszła Polska”. Otwarcia sesji popularno-historycznej oraz powitania gości dokonała dyrektor szkoły Marzena Łaziuk. Wśród zaproszonych byli: Joanna Bronowicka – Wicewojewoda Dolnośląski, Jan Rybka – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Andrzej Niemiec – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Marek Wójcik – Członek Zarządu Südzucker Polska, Ewa Walis – Kierownik Działu Szkolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, jak również przedstawiciele władz kościelnych, oświatowych, lokalnych stowarzyszeń oraz gość z Niemiec Helmut Hoffmann - były mieszkaniec Ruska. Bardzo ważnymi zaproszonymi gośćmi byli Pionierzy, którzy zaraz po II Wojnie Światowej przyjechali do Malczyc i tworzyli lokalną historię.

Pierwszy wykład tematyczny poprowadził Adam Haładus. Przedstawił kształtowanie się rzeczywistości Polski po zwycięstwie sojuszniczych wojsk radzieckich i polskich.
Prezes Stowarzyszenia – Kazimierz Szremski przedstawił rys historyczny tego okresu oraz wielokierunkowe działania stowarzyszenia z akcentem na wydarzenia teraźniejsze.
Ciekawy wykład tematyczny poprowadził pracownik naukowy KUL Marek Robert Górniak, mówiąc o okresie powojennym na Dolnym Śląsku. Podkreślał, jak bardzo ważne jest spisywanie historii, czerpiąc źródło od ludzi jeszcze żyjących.

Zajmującym akcentem była multimedialna prezentacja prac laureatów konkursów wiedzy historycznej. Zwycięzcami byli: Mateusz Gregorczyk, Mateusz Hamernik i Michał Targosz. Drugi konkurs wiedzy historycznej wygrali: Julia Adamiak, Natalia Czarnecka i Mateusz Gregorczyk. Warto podkreślić, że oprócz nagród od stowarzyszenia, otrzymali oni nagrody książkowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz plecaki ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Uczniowie przygotowali dla publiczności ciekawy Quiz wiedzy o Malczyckich zabytkach i znanych miejscach.

Bardzo ważną chwilą dla Prezesa Stowarzyszenia i członków było otrzymanie z rąk Wicewojewody Joanny Bronowickiej listu gratulacyjnego za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej społeczności od Ilony Antoniszyn-Klik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Prezes, dziękując podkreślił, że jest to wyróżnienie dla wszystkich 60 członków SSMio.
Wystąpił zespół Biesiadni ze Środy Śląskiej, wprowadzając publiczność w radosny nastrój, kapela zaprezentowała popularne utwory biesiadne.

Na zakończenie odbyło się spotkanie pokoleń Pionierów z zaproszonymi gośćmi oraz członkami Stowarzyszenia.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac malarskich Pioniera Malczyc Pana Władysława Stachów.
Z okazji Pikniku wydano okolicznościowy biuletyn informacyjny – „70 Lat Temu Tu Przyszła Polska” - przedstawiający rys historyczny pierwszych lat osadnictwa na terenie powiatu średzkiego a tym samym gminy Malczyce.

Organizatorzy dziękują sponsorom XIV Pikniku: Gminie Malczyce, Firmie Südzucker Polska S.A., Stoczni Malbo Malczyce, Bankowi Spółdzielczemu w Środzie Śląskiej, Firmie Zawisza Travel z Legnicy.
Serdeczne podziękowania dla Pani Marzeny Melskiej – Starczak za wykonanie wystroju sali kinowej i wystawowej.
Podziękowania także dla instytucji oraz osób, które od lat współpracują ze stowarzyszeniem – Szkoły Podstawowej w Malczycach, Gminnego Ośrodka Kultury.

      

  

Zebranie Stowarzyszenia w dniu 10 września 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic zawiadamia członków, że w dniu 10 września br. (czwartek) o godz. 17.30 w sali wystawowej GOK-u, odbędzie się zebranie.
Tematem zebrania będzie przygotowanie do XIV Piknik Nad Odrą, który odbędzie sie  w dniu 12 września 2015 r.

Zarząd SSMio


 

 XIV Piknik nad Odrą

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic zaprasza na XIV Piknik nad Odrą, który odbędzie się w dniu 12 września 2015 r. (sobota) o godz. 16.00 w sali kinowej  Gminnego Ośrodka Kultury. Tegoroczne hasło pikniku "70 LAT TEMU TU PRZYSZŁA POLSKA".

Piknik_2015

 


 II Malczycki Rajd Rowerowy zakończony

W dniu 29 sierpnia (sobota) odbył się Rajd Rowerowy pn. „Szlakiem byłych miejscowości Gminy Malczyce” dla upamiętnienia 70 rocznicy kształtownia się administracji polskiej na Dolnym Śląsku.  Pięćdziesięciu uczestników rajdu wśród nich półtoraroczna Lenka z rodzicami i dziadkaami  pokonało 32 km trasę  przez miejscowości Malczyce – Lipnica – Szczepanów - Zakrzów – Brodno – Rzeczyca - Chomiąża – Malczyce. W każdej odwiedzanej miejscowości członkowie stowarzyszenia przedstawiali uczestnikom historię.  Trasa przebiegała przez malowniczy krajobraz. Zakończenie rajdu odbyło się na stadionie sportowym przy ul. Polnej w Malczycach. Dla wszystkich strudzonych trasą czekały zimne napoje, ciepła grochówka i pyszna kiełbaska z grilla. Prezez stowarzyszenia - Kazimierz Szremski  wręczył wszystkim uczestnikom dyplom i pamiątkowy buton zapraszając już za rok na kolejny rajd rowerowy.

1_rajd_rowerowy_2015 011 2_rajd_rowerowy_2015 021 3_rajd_rowerowy_2015 037 4_rajd_rowerowy_2015 034

5_rajd_rowerowy_2015 041 6_rajd_rowerowy_2015 055 7_rajd_rowerowy_2015 063 8_rajd_rowerowy_2015 026

fot. Renata Ciszewska,

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na Rajd Rowerowy

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic organizuje w ramach hasła „70 lat Temu Tu Przyszła Polska” ogólnodostępny Rajd Rowerowy pod nazwą „Szlakiem byłych miejscowości Gminy Malczyce”.

Trasa rajdu: Malczyce – Lipnica – Zakrzów – Brodno – Rzeczyca (Chomiąża) – Malczyce ( około 20 km)

Termin – sobota, 29 sierpnia 2015r.

Start - zbiórka uczestników obok wejścia do PUBK przy ul. Sportowej ( stadion ul. Mickiewicza) o godz. 13,30

Zakończenie – około godz. 19-tej.

Zapisy – do dnia 26 sierpnia 2015r w sklepie drogeryjnym państwa Myśliwiec ul. 1Maja lub tel. 696 415 821 Janina Jachymska.

Wpisowe – wpłacamy po 5 zł w sklepie jw.

Uczestnicy – osoby dorosłe, dzieci do lat 13-tu pod opieką rodzica/opiekuna, młodzież za pisemną zgodą rodziców.

Ubezpieczenie – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie lub dostarczają organizatorowi oświadczenie, że jadą na własną odpowiedzialność.

W trakcie rajdu prezentowana będzie historia mijanych miejscowości.

Organizatorzy przewidują wspólny poczęstunek (grill).

Regulamin rajdu dostępny będzie w sklepie drogeryjnym oraz umieszczony zostanie w gablotach Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic w centrum Malczyc.

Regulamin Rajdu Rowerowego - więcej załacznik

Karta zgłoszeniowa osoba niepełnoletnia - więcej załącznik

Karta zgłoszeniowa osoba pełnoletnia - więcej załacznik


Organizatorzy

rajd 2015_plakat